آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 704,000 49,910,955,600 Rls. 1,337,600 $
2 10 1396 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 660,000 45,163,938,600 Rls. 1,254,000 $
3 11 1396 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 396,000 27,733,965,600 Rls. 752,400 $
4 9 1396 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 330,000 22,241,111,200 Rls. 627,000 $
5 8 1396 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 88,000 5,811,286,800 Rls. 167,200 $
مجموع کل
150,861,257,800 ريال
مجموع کل
4,138,200 دلار
[1]