آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 65,700 7,289,359,200 Rls. 197,100 $
2 2 1396 آستارا گرجستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 24,000 6,227,520,000 Rls. 192,000 $
3 1 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 212,580 5,859,055,100 Rls. 180,695 $
4 5 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34,180 5,589,374,600 Rls. 170,900 $
5 5 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 53,605 5,142,288,150 Rls. 156,906 $
6 12 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 27,360 5,108,894,800 Rls. 136,800 $
7 7 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 28,120 4,760,294,200 Rls. 140,600 $
8 8 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 219,560 4,210,278,757 Rls. 120,759 $
9 11 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 193,701 4,125,598,180 Rls. 111,787 $
10 12 1396 آستارا گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 268,021 3,986,879,731 Rls. 107,209 $
11 2 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 39,890 3,882,174,480 Rls. 119,670 $
12 2 1396 آستارا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 289,000 3,749,634,648 Rls. 115,600 $
13 12 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 179,510 3,687,652,098 Rls. 98,733 $
14 9 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,900 3,686,750,500 Rls. 104,500 $
15 1 1396 آستارا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 270,710 3,511,617,992 Rls. 108,284 $
16 10 1396 آستارا گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 243,910 3,414,280,900 Rls. 94,580 $
17 9 1396 آستارا گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 129,950 3,229,799,161 Rls. 90,942 $
18 4 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 15,910 2,587,057,250 Rls. 79,550 $
19 10 1396 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,904,440 2,574,140,489 Rls. 71,177 $
20 7 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 24,500 2,494,737,000 Rls. 73,500 $
21 12 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,000 2,469,390,000 Rls. 66,000 $
22 1 1396 آستارا گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 161,248 2,352,658,908 Rls. 72,562 $
23 9 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 120,185 2,334,121,480 Rls. 66,102 $
24 8 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,000 2,325,840,000 Rls. 66,000 $
25 10 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,096 2,311,806,240 Rls. 63,249 $
26 9 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,800 2,308,881,600 Rls. 65,400 $
27 6 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 23,000 2,279,760,000 Rls. 69,000 $
28 2 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 76,890 2,119,930,371 Rls. 65,357 $
29 11 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,400 2,096,811,500 Rls. 57,000 $
30 7 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 387,650 2,086,002,135 Rls. 62,080 $
31 11 1396 آستارا گرجستان 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 130,186 1,915,149,368 Rls. 52,074 $
32 7 1396 آستارا گرجستان 24022000 سيگار حاوي توتون 5,285 1,913,481,788 Rls. 56,684 $
33 11 1396 آستارا گرجستان 08081000 سيب , تازه 103,555 1,902,567,912 Rls. 51,728 $
34 8 1396 آستارا گرجستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 26,910 1,880,634,948 Rls. 54,059 $
35 1 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,306 1,877,585,724 Rls. 57,918 $
36 7 1396 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,612 1,810,141,900 Rls. 53,060 $
37 12 1396 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,841 1,733,264,340 Rls. 46,344 $
38 10 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,500 1,723,727,500 Rls. 47,500 $
39 12 1396 آستارا گرجستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 26,256 1,719,144,420 Rls. 45,948 $
40 12 1396 آستارا گرجستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,980 1,484,026,000 Rls. 39,920 $
41 12 1396 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,463 1,396,140,725 Rls. 37,315 $
42 5 1396 آستارا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 325,576 1,357,245,684 Rls. 41,460 $
43 10 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 68,678 1,353,562,095 Rls. 37,773 $
44 12 1396 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 69,598 1,345,441,440 Rls. 36,032 $
45 9 1396 آستارا گرجستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 9,460 1,253,404,034 Rls. 35,534 $
46 4 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 551,160 1,239,776,273 Rls. 38,114 $
47 3 1396 آستارا گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 240,480 1,170,480,591 Rls. 36,071 $
48 11 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 412,500 1,066,076,361 Rls. 28,875 $
49 7 1396 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 53,185 1,001,569,917 Rls. 29,253 $
50 7 1396 آستارا گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 42,800 982,949,640 Rls. 28,680 $
51 3 1396 آستارا گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,912 964,933,200 Rls. 29,736 $
52 4 1396 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,186 955,098,690 Rls. 29,302 $
53 9 1396 آستارا گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,780 918,654,660 Rls. 26,070 $
54 1 1396 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,382 911,637,552 Rls. 28,104 $
55 4 1396 آستارا گرجستان 27132000 قيرنفت 122,630 876,534,714 Rls. 26,979 $
56 9 1396 آستارا گرجستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 22,200 860,560,800 Rls. 24,420 $
57 4 1396 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,795 857,770,479 Rls. 26,385 $
58 6 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 426,900 849,480,328 Rls. 25,666 $
59 11 1396 آستارا گرجستان 70193910 پشم شيشه 21,260 845,853,624 Rls. 23,056 $
60 8 1396 آستارا گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,800 830,768,400 Rls. 23,760 $
61 1 1396 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 411,284 800,106,788 Rls. 24,676 $
62 9 1396 آستارا گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,430 780,783,264 Rls. 22,116 $
63 11 1396 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,627 777,808,592 Rls. 21,053 $
64 2 1396 آستارا گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,750 770,331,250 Rls. 23,750 $
65 12 1396 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 39,080 764,474,921 Rls. 20,434 $
66 7 1396 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,421 753,459,921 Rls. 22,263 $
67 8 1396 آستارا گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,950 731,467,800 Rls. 20,920 $
68 1 1396 آستارا گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,878 723,282,168 Rls. 22,307 $
69 9 1396 آستارا گرجستان 32041610 --- گرانول مستربچ 50,000 706,080,000 Rls. 20,000 $
70 12 1396 آستارا گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 42,137 678,295,558 Rls. 18,186 $
71 9 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 275,445 650,147,821 Rls. 18,430 $
72 10 1396 آستارا گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 247,300 624,605,702 Rls. 17,311 $
73 8 1396 آستارا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 169,240 613,118,132 Rls. 17,558 $
74 4 1396 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,938 611,482,200 Rls. 18,760 $
75 10 1396 آستارا گرجستان 70193910 پشم شيشه 14,760 610,572,672 Rls. 17,012 $
76 2 1396 آستارا گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 125,080 608,619,270 Rls. 18,762 $
77 9 1396 آستارا گرجستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 24,550 605,788,435 Rls. 17,185 $
78 5 1396 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 66,800 582,997,670 Rls. 17,810 $
79 11 1396 آستارا گرجستان 27101950 روغن صنعتي 44,900 580,700,680 Rls. 15,715 $
80 7 1396 آستارا گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 163,770 575,076,312 Rls. 16,916 $
81 1 1396 آستارا گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,326 561,307,152 Rls. 17,304 $
82 10 1396 آستارا گرجستان 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 3,900 540,585,000 Rls. 15,000 $
83 8 1396 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,600 537,327,420 Rls. 15,610 $
84 9 1396 آستارا گرجستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,521 533,206,626 Rls. 15,126 $
85 6 1396 آستارا گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 49,000 530,716,590 Rls. 16,040 $
86 2 1396 آستارا گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,377 523,273,509 Rls. 16,131 $
87 9 1396 آستارا گرجستان 70193910 پشم شيشه 10,180 520,511,040 Rls. 14,760 $
88 10 1396 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 280,128 515,815,098 Rls. 14,342 $
89 12 1396 آستارا گرجستان 08081000 سيب , تازه 42,990 510,657,542 Rls. 13,626 $
90 3 1396 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,900 497,690,960 Rls. 15,340 $
91 9 1396 آستارا گرجستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 18,576 494,212,950 Rls. 14,025 $
92 8 1396 آستارا گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,260 470,225,560 Rls. 13,720 $
93 2 1396 آستارا گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 15,600 465,824,040 Rls. 14,360 $
94 2 1396 آستارا گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 252,820 462,349,867 Rls. 14,253 $
95 3 1396 آستارا گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 23,830 461,276,750 Rls. 14,215 $
96 12 1396 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 33,349 455,851,620 Rls. 12,220 $
97 10 1396 آستارا گرجستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 50,490 451,362,720 Rls. 12,622 $
98 3 1396 آستارا گرجستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 4,297 446,187,500 Rls. 13,750 $
99 1 1396 آستارا گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,580 445,560,720 Rls. 13,740 $
100 4 1396 آستارا گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,365 426,831,525 Rls. 13,095 $
مجموع کل
170,200,225,922 ريال
مجموع کل
4,922,305 دلار