آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 580,107 62,635,978,080 Rls. 1,932,255 $
2 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 199,489 33,838,640,992 Rls. 1,043,887 $
3 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04031090 ک ک ک ماست 559,942 23,869,262,272 Rls. 736,342 $
4 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 110,204 23,544,583,616 Rls. 726,326 $
5 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 205,713 15,648,694,336 Rls. 482,746 $
6 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,941,444 11,957,108,736 Rls. 368,862 $
7 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 748,942 9,692,378,824 Rls. 298,996 $
8 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 126,750 5,925,392,915 Rls. 182,792 $
9 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 748,404 4,896,923,040 Rls. 151,065 $
10 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 375,760 3,372,560,640 Rls. 104,040 $
11 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 75,863 3,321,959,264 Rls. 102,479 $
12 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 57,610 2,901,329,248 Rls. 89,503 $
13 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 482,636 2,698,502,336 Rls. 83,246 $
14 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 274,413 2,669,273,376 Rls. 82,324 $
15 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 68,714 2,401,085,536 Rls. 74,071 $
16 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39269060 پريفرم (PET) 242,907 2,372,561,352 Rls. 73,173 $
17 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 139,117 2,254,927,912 Rls. 69,559 $
18 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 300,430 1,818,083,776 Rls. 56,086 $
19 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 22,552 1,462,091,264 Rls. 45,104 $
20 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 271,834 1,345,944,736 Rls. 41,521 $
21 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 276,923 1,273,559,808 Rls. 39,288 $
22 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 25202000 ک گچ 1,565,269 868,013,112 Rls. 26,777 $
23 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 41,334 824,241,632 Rls. 25,427 $
24 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 161,111 726,053,568 Rls. 22,398 $
25 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 23,191 715,096,960 Rls. 22,060 $
26 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 7,620 617,524,800 Rls. 19,050 $
27 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 272,808 560,310,560 Rls. 17,285 $
28 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 72,373 544,134,976 Rls. 16,786 $
29 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,240 505,689,600 Rls. 15,600 $
30 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 61,762 374,826,208 Rls. 11,563 $
31 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 17,689 286,719,520 Rls. 8,845 $
32 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08105000 کيوي، تازه 49,656 263,509,664 Rls. 8,129 $
33 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 5,200 252,844,800 Rls. 7,800 $
34 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 45,728 184,187,712 Rls. 5,682 $
35 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
36 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
37 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
38 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
39 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
40 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
41 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
42 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 35,000 97,248,000 Rls. 3,000 $
43 12 1395 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,200 47,651,520 Rls. 1,470 $
مجموع کل
227,449,630,691 ريال
مجموع کل
7,016,537 دلار
[1]