آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پيرانشهر عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 327,724 28,561,250,880 Rls. 880,964 $
2 12 1395 پيرانشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,850,000 14,441,328,000 Rls. 445,500 $
3 12 1395 پيرانشهر عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 174,527 9,545,997,352 Rls. 294,455 $
4 12 1395 پيرانشهر عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 27,431 6,200,736,656 Rls. 191,271 $
5 12 1395 پيرانشهر عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 63,499 5,818,864,512 Rls. 179,480 $
6 12 1395 پيرانشهر عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 119,994 5,368,367,832 Rls. 165,583 $
7 12 1395 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 62,952 4,836,084,544 Rls. 149,164 $
8 12 1395 پيرانشهر عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 8,881 4,806,238,784 Rls. 148,250 $
9 12 1395 پيرانشهر عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 57,926 3,772,504,192 Rls. 116,372 $
10 12 1395 پيرانشهر عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 23,018 3,283,060,064 Rls. 101,279 $
11 12 1395 پيرانشهر عراق 04031090 ک ک ک ماست 94,439 2,908,511,352 Rls. 89,715 $
12 12 1395 پيرانشهر عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 29,160 2,835,751,680 Rls. 87,480 $
13 12 1395 پيرانشهر عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 32,356 2,622,256,824 Rls. 80,889 $
14 12 1395 پيرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 192,080 2,433,886,080 Rls. 75,080 $
15 12 1395 پيرانشهر عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 24,331 2,366,293,488 Rls. 72,993 $
16 12 1395 پيرانشهر عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,654 2,343,320,224 Rls. 72,289 $
17 12 1395 پيرانشهر عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 68,045 2,077,574,096 Rls. 64,080 $
18 12 1395 پيرانشهر عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 10,765 1,973,777,824 Rls. 60,889 $
19 12 1395 پيرانشهر عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 11,220 1,837,188,288 Rls. 56,664 $
20 12 1395 پيرانشهر عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 140,600 1,822,675,760 Rls. 56,240 $
21 12 1395 پيرانشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 53,888 1,797,361,672 Rls. 55,445 $
22 12 1395 پيرانشهر عراق 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 9,816 1,654,609,888 Rls. 51,043 $
23 12 1395 پيرانشهر عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 56,487 1,443,063,072 Rls. 44,517 $
24 12 1395 پيرانشهر عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9,011 1,314,760,776 Rls. 40,549 $
25 12 1395 پيرانشهر عراق 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 46,486 1,302,070,840 Rls. 40,165 $
26 12 1395 پيرانشهر عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,150 1,139,422,400 Rls. 35,150 $
27 12 1395 پيرانشهر عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,263 1,113,035,776 Rls. 34,336 $
28 12 1395 پيرانشهر عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,176 1,087,333,800 Rls. 33,542 $
29 12 1395 پيرانشهر عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 94,207 977,346,872 Rls. 30,145 $
30 12 1395 پيرانشهر عراق 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 8,730 848,975,040 Rls. 26,190 $
31 12 1395 پيرانشهر عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,492 801,129,024 Rls. 24,714 $
32 12 1395 پيرانشهر عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,227 728,387,520 Rls. 22,470 $
33 12 1395 پيرانشهر عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,591 709,456,576 Rls. 21,886 $
34 12 1395 پيرانشهر عراق 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 232,970 640,883,472 Rls. 19,767 $
35 12 1395 پيرانشهر عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 39,375 638,248,264 Rls. 19,687 $
36 12 1395 پيرانشهر عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 49,200 558,203,520 Rls. 17,220 $
37 12 1395 پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,040 509,190,528 Rls. 15,708 $
38 12 1395 پيرانشهر عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,100 452,203,200 Rls. 13,950 $
39 12 1395 پيرانشهر عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 18,844 378,716,128 Rls. 11,683 $
40 12 1395 پيرانشهر عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 16,781 326,396,704 Rls. 10,069 $
41 12 1395 پيرانشهر عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 4,960 321,566,720 Rls. 9,920 $
42 12 1395 پيرانشهر عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,685 304,677,984 Rls. 9,399 $
43 12 1395 پيرانشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 14,423 233,395,200 Rls. 7,200 $
44 12 1395 پيرانشهر عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 24,626 203,540,064 Rls. 6,279 $
45 12 1395 پيرانشهر عراق 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 49,030 190,750,392 Rls. 5,883 $
46 12 1395 پيرانشهر عراق 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 4,287 180,698,952 Rls. 5,573 $
47 12 1395 پيرانشهر عراق 07031000 پيازوموسير 5,315 172,333,560 Rls. 5,315 $
48 12 1395 پيرانشهر عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,667 128,399,040 Rls. 3,960 $
49 12 1395 پيرانشهر عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 3,298 128,237,696 Rls. 3,956 $
50 12 1395 پيرانشهر عراق 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 21,544 128,107,224 Rls. 3,951 $
51 12 1395 پيرانشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 19,462 126,179,344 Rls. 3,892 $
52 12 1395 پيرانشهر عراق 08105000 کيوي، تازه 9,546 123,794,832 Rls. 3,818 $
53 12 1395 پيرانشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,103 114,266,400 Rls. 3,525 $
54 12 1395 پيرانشهر عراق 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,035 105,546,496 Rls. 3,256 $
55 12 1395 پيرانشهر عراق 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 1,945 94,557,472 Rls. 2,917 $
56 12 1395 پيرانشهر عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 1,740 87,977,024 Rls. 2,714 $
57 12 1395 پيرانشهر عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 22,581 69,549,480 Rls. 2,145 $
58 12 1395 پيرانشهر عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 7,948 51,509,024 Rls. 1,589 $
59 12 1395 پيرانشهر عراق 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 100 42,140,800 Rls. 1,300 $
60 12 1395 پيرانشهر عراق 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 23,881 37,148,736 Rls. 1,146 $
61 12 1395 پيرانشهر عراق 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 506 33,129,152 Rls. 1,022 $
62 12 1395 پيرانشهر عراق 25221000 آهک زنده 20,117 32,586,120 Rls. 1,005 $
63 12 1395 پيرانشهر عراق 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 644 22,529,120 Rls. 695 $
مجموع کل
131,209,084,336 ريال
مجموع کل
4,047,333 دلار
[1]