آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,554,100 26,353,112,128 Rls. 812,851 $
2 12 1395 پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,010,830 19,558,026,064 Rls. 603,241 $
3 12 1395 پرويزخان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,411,200 12,997,734,120 Rls. 400,910 $
4 12 1395 پرويزخان عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 57,295 7,863,184,424 Rls. 242,547 $
5 12 1395 پرويزخان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 75,690 7,361,904,240 Rls. 227,070 $
6 12 1395 پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 71,567 6,959,767,296 Rls. 214,701 $
7 12 1395 پرويزخان عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 13,357 6,098,162,400 Rls. 188,100 $
8 12 1395 پرويزخان عراق 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,780 6,067,178,880 Rls. 187,120 $
9 12 1395 پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 57,900 5,631,394,560 Rls. 173,700 $
10 12 1395 پرويزخان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 47,435 4,515,710,880 Rls. 139,305 $
11 12 1395 پرويزخان عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 44,480 4,439,954,688 Rls. 136,968 $
12 12 1395 پرويزخان عراق 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 524,300 4,094,654,112 Rls. 126,308 $
13 12 1395 پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 49,102 3,828,264,768 Rls. 118,098 $
14 12 1395 پرويزخان عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 49,600 3,566,040,000 Rls. 110,000 $
15 12 1395 پرويزخان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 26,371 3,555,195,800 Rls. 109,665 $
16 12 1395 پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 47,065 3,126,467,864 Rls. 96,437 $
17 12 1395 پرويزخان عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 23,822 3,088,855,808 Rls. 95,288 $
18 12 1395 پرويزخان عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 189,470 3,070,929,760 Rls. 94,735 $
19 12 1395 پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,600 2,489,548,800 Rls. 76,800 $
20 12 1395 پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,860 2,338,425,408 Rls. 72,138 $
21 12 1395 پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 347,400 2,252,491,584 Rls. 69,480 $
22 12 1395 پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 22,660 2,204,183,520 Rls. 67,980 $
23 12 1395 پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 27,298 2,124,609,472 Rls. 65,542 $
24 12 1395 پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 358,665 2,092,777,720 Rls. 64,555 $
25 12 1395 پرويزخان عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,950 2,037,345,600 Rls. 62,850 $
26 12 1395 پرويزخان عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 19,500 1,896,640,800 Rls. 58,500 $
27 12 1395 پرويزخان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 279,849 1,814,582,928 Rls. 55,969 $
28 12 1395 پرويزخان عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,960 1,683,454,080 Rls. 51,920 $
29 12 1395 پرويزخان عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 58,797 1,601,129,944 Rls. 49,388 $
30 12 1395 پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 21,882 1,484,000,856 Rls. 45,770 $
31 12 1395 پرويزخان عراق 28365000 کربنات کلسيم 532,418 1,380,841,552 Rls. 42,593 $
32 12 1395 پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 73,422 1,372,610,640 Rls. 42,335 $
33 12 1395 پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 158,850 1,287,432,496 Rls. 39,710 $
34 12 1395 پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,000 1,166,976,000 Rls. 36,000 $
35 12 1395 پرويزخان عراق 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 20,000 1,102,144,000 Rls. 34,000 $
36 12 1395 پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 22,560 1,097,228,160 Rls. 33,840 $
37 12 1395 پرويزخان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,075 1,077,021,600 Rls. 33,225 $
38 12 1395 پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 307,000 995,416,800 Rls. 30,700 $
39 12 1395 پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 20,000 940,064,000 Rls. 29,000 $
40 12 1395 پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 4,319 924,018,080 Rls. 28,505 $
41 12 1395 پرويزخان عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 21,000 816,883,200 Rls. 25,200 $
42 12 1395 پرويزخان عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 62,596 803,961,600 Rls. 24,800 $
43 12 1395 پرويزخان عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 28,859 785,796,256 Rls. 24,241 $
44 12 1395 پرويزخان عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 3,860 750,939,840 Rls. 23,160 $
45 12 1395 پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 125,970 735,002,184 Rls. 22,671 $
46 12 1395 پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,420 671,417,664 Rls. 20,712 $
47 12 1395 پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 21,450 625,790,880 Rls. 19,305 $
48 12 1395 پرويزخان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,700 624,332,160 Rls. 19,260 $
49 12 1395 پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 117,898 573,386,016 Rls. 17,684 $
50 12 1395 پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,402 566,801,976 Rls. 17,483 $
51 12 1395 پرويزخان عراق 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 14,550 561,486,408 Rls. 17,317 $
52 12 1395 پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 18,100 557,530,680 Rls. 17,195 $
53 12 1395 پرويزخان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,390 540,778,560 Rls. 16,680 $
54 12 1395 پرويزخان عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,300 505,814,400 Rls. 15,600 $
55 12 1395 پرويزخان عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 22,860 444,727,584 Rls. 13,716 $
56 12 1395 پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 151,865 443,048,112 Rls. 13,667 $
57 12 1395 پرويزخان عراق 55162100 پارچه هاي تاروپودباف سفيد شده يانشده , دا را ي کمترا ز85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,مخلوط بارشته هاي سنتنيك يامصنوعي 6,740 436,967,680 Rls. 13,480 $
58 12 1395 پرويزخان عراق 08105000 کيوي، تازه 31,970 414,608,000 Rls. 12,788 $
59 12 1395 پرويزخان عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 2,520 408,441,600 Rls. 12,600 $
60 12 1395 پرويزخان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 28,296 352,199,840 Rls. 10,865 $
61 12 1395 پرويزخان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,608 350,870,784 Rls. 10,824 $
62 12 1395 پرويزخان عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 19,460 315,458,320 Rls. 9,730 $
63 12 1395 پرويزخان عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 44,400 287,854,080 Rls. 8,880 $
64 12 1395 پرويزخان عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 27,435 266,806,624 Rls. 8,229 $
65 12 1395 پرويزخان عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 500 194,496,000 Rls. 6,000 $
66 12 1395 پرويزخان عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 24,000 194,496,000 Rls. 6,000 $
67 12 1395 پرويزخان عراق 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,600 181,529,600 Rls. 5,600 $
68 12 1395 پرويزخان عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,840 153,041,280 Rls. 4,720 $
69 12 1395 پرويزخان عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 101,000 147,357,720 Rls. 4,545 $
70 12 1395 پرويزخان عراق 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 1,124 109,333,728 Rls. 3,372 $
71 12 1395 پرويزخان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 26,900 82,822,880 Rls. 2,555 $
72 12 1395 پرويزخان عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,405 68,349,792 Rls. 2,108 $
73 12 1395 پرويزخان عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 10,408 62,400,800 Rls. 1,925 $
74 12 1395 پرويزخان عراق 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 324 52,513,920 Rls. 1,620 $
75 12 1395 پرويزخان عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 21,000 30,633,120 Rls. 945 $
76 12 1395 پرويزخان عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,540 15,462,432 Rls. 477 $
77 12 1395 پرويزخان عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 480 13,228,992 Rls. 408 $
مجموع کل
181,686,052,544 ريال
مجموع کل
5,604,206 دلار
[1]