آمار کل " صادرات به" کشور ( ساير كشورهاي خارجي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ساير كشورهاي خارجي 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 2,465,000 109,485,727,500 Rls. 3,377,521 $
مجموع کل
109,485,727,500 ريال
مجموع کل
3,377,521 دلار
[1]