آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 يزد ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 55,871,268,750 Rls. 1,737,500 $
2 10 1395 يزد ويتنام 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 49,000 601,798,400 Rls. 18,620 $
مجموع کل
56,473,067,150 ريال
مجموع کل
1,756,120 دلار
[1]