آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 يزد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,867,074 54,115,468,278 Rls. 1,669,369 $
2 12 1395 يزد عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 289,375 2,063,699,808 Rls. 63,663 $
3 12 1395 يزد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 117,750 1,335,928,192 Rls. 41,212 $
4 12 1395 يزد عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 46,000 969,238,400 Rls. 29,900 $
5 12 1395 يزد عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 5,635 821,988,720 Rls. 25,358 $
6 12 1395 يزد عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 24,800 482,350,080 Rls. 14,880 $
7 12 1395 يزد عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 45,655 281,190,971 Rls. 8,674 $
مجموع کل
60,069,864,449 ريال
مجموع کل
1,853,056 دلار
[1]