آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 همدان عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 96,600 44,991,854,400 Rls. 1,387,950 $
2 12 1395 همدان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 27,250 4,858,348,000 Rls. 149,875 $
3 12 1395 همدان عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 70,000 4,084,416,000 Rls. 126,000 $
4 12 1395 همدان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 15,000 1,459,080,000 Rls. 45,000 $
5 12 1395 همدان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 15,543 831,340,736 Rls. 25,646 $
6 12 1395 همدان عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 3,700 719,635,200 Rls. 22,200 $
7 12 1395 همدان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,370 663,425,856 Rls. 20,466 $
8 12 1395 همدان عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 372,000 458,269,664 Rls. 14,136 $
9 12 1395 همدان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,000 388,992,000 Rls. 12,000 $
10 12 1395 همدان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 144,170 294,434,528 Rls. 9,083 $
11 12 1395 همدان عراق 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,800 105,027,840 Rls. 3,240 $
12 12 1395 همدان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,790 62,967,408 Rls. 1,942 $
مجموع کل
58,917,791,632 ريال
مجموع کل
1,817,538 دلار
[1]