آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مهران عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 67,715 22,150,510,272 Rls. 683,268 $
2 12 1395 مهران عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 115,591 20,935,683,318 Rls. 645,844 $
3 12 1395 مهران عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 126,400 18,422,189,200 Rls. 568,300 $
4 12 1395 مهران عراق 39269090 ک ک ک پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 148,927 12,723,636,576 Rls. 392,511 $
5 12 1395 مهران عراق 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 37,038 11,045,719,584 Rls. 340,749 $
6 12 1395 مهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 131,724 10,674,977,792 Rls. 329,312 $
7 12 1395 مهران عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 113,316 9,885,390,864 Rls. 304,916 $
8 12 1395 مهران عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 100,640 9,787,038,720 Rls. 301,920 $
9 12 1395 مهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 37,904 8,800,692,032 Rls. 271,492 $
10 12 1395 مهران عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,304,055 6,420,906,048 Rls. 198,072 $
11 12 1395 مهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 47,974 5,328,905,512 Rls. 164,381 $
12 12 1395 مهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 80,110 4,905,725,568 Rls. 151,323 $
13 12 1395 مهران عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 492,200 4,787,208,960 Rls. 147,660 $
14 12 1395 مهران عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 62,300 4,525,273,600 Rls. 139,600 $
15 12 1395 مهران عراق 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 52,100 4,222,184,000 Rls. 130,250 $
16 12 1395 مهران عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 155,900 4,176,892,320 Rls. 128,850 $
17 12 1395 مهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 118,536 3,990,426,368 Rls. 123,096 $
18 12 1395 مهران عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 525,610 3,846,482,920 Rls. 118,660 $
19 12 1395 مهران عراق 08071100 هندوا نه , تازه 500,000 3,565,760,000 Rls. 110,000 $
20 12 1395 مهران عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 54,182 3,512,863,584 Rls. 108,364 $
21 12 1395 مهران عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,340,180 3,248,756,840 Rls. 100,217 $
22 12 1395 مهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 8,922 3,181,391,312 Rls. 98,142 $
23 12 1395 مهران عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 33,850 2,743,204,000 Rls. 84,625 $
24 12 1395 مهران عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 21,500 2,703,494,400 Rls. 83,400 $
25 12 1395 مهران عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 37,300 2,469,429,896 Rls. 76,179 $
26 12 1395 مهران عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 12,152 2,394,245,760 Rls. 73,860 $
27 12 1395 مهران عراق 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 24,380 2,371,038,720 Rls. 73,140 $
28 12 1395 مهران عراق 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 46,734 2,272,394,016 Rls. 70,101 $
29 12 1395 مهران عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 11,040 2,147,412,480 Rls. 66,240 $
30 12 1395 مهران عراق 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 16,240 2,105,743,360 Rls. 64,960 $
31 12 1395 مهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,388 2,060,749,952 Rls. 63,572 $
32 12 1395 مهران عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 39,760 1,933,290,240 Rls. 59,640 $
33 12 1395 مهران عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26,480 1,911,381,992 Rls. 58,958 $
34 12 1395 مهران عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 37,280 1,885,184,896 Rls. 58,156 $
35 12 1395 مهران عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 110,955 1,798,553,632 Rls. 55,474 $
36 12 1395 مهران عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 92,200 1,793,253,120 Rls. 55,320 $
37 12 1395 مهران عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 9,090 1,768,014,240 Rls. 54,541 $
38 12 1395 مهران عراق 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 17,760 1,727,124,480 Rls. 53,280 $
39 12 1395 مهران عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 21,298 1,696,588,608 Rls. 52,338 $
40 12 1395 مهران عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 194,000 1,572,370,000 Rls. 48,500 $
41 12 1395 مهران عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 28,014 1,563,196,768 Rls. 48,223 $
42 12 1395 مهران عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 15,700 1,526,793,600 Rls. 47,100 $
43 12 1395 مهران عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 13,000 1,517,068,800 Rls. 46,800 $
44 12 1395 مهران عراق 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 11,040 1,431,490,560 Rls. 44,160 $
45 12 1395 مهران عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,440 1,404,261,120 Rls. 43,320 $
46 12 1395 مهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 130,290 1,267,121,464 Rls. 39,086 $
47 12 1395 مهران عراق 07031000 پيازوموسير 194,000 1,257,896,000 Rls. 38,800 $
48 12 1395 مهران عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 11,206 1,219,522,336 Rls. 37,621 $
49 12 1395 مهران عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 17,800 1,190,834,176 Rls. 36,736 $
50 12 1395 مهران عراق 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 15,000 1,166,976,000 Rls. 36,000 $
51 12 1395 مهران عراق 91069090 سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر 11,776 1,145,192,448 Rls. 35,328 $
52 12 1395 مهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,395 1,100,523,200 Rls. 33,950 $
53 12 1395 مهران عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,100 1,095,801,600 Rls. 33,800 $
54 12 1395 مهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 7,500 1,021,104,000 Rls. 31,500 $
55 12 1395 مهران عراق 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 6,596 986,119,416 Rls. 30,419 $
56 12 1395 مهران عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 19,400 981,037,824 Rls. 30,264 $
57 12 1395 مهران عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 92,000 954,562,560 Rls. 29,440 $
58 12 1395 مهران عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 93,800 933,580,800 Rls. 28,800 $
59 12 1395 مهران عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,900 831,470,400 Rls. 25,650 $
60 12 1395 مهران عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,000 777,984,000 Rls. 24,000 $
61 12 1395 مهران عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 115,530 713,994,816 Rls. 22,026 $
62 12 1395 مهران عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 36,670 713,216,832 Rls. 22,002 $
63 12 1395 مهران عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,529 627,314,608 Rls. 19,351 $
64 12 1395 مهران عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 3,220 626,431,680 Rls. 19,320 $
65 12 1395 مهران عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 20,092 586,146,112 Rls. 18,082 $
66 12 1395 مهران عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 8,400 571,818,240 Rls. 17,640 $
67 12 1395 مهران عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 24,472 562,126,560 Rls. 17,340 $
68 12 1395 مهران عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 11,316 550,335,168 Rls. 16,974 $
69 12 1395 مهران عراق 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 11,040 536,808,960 Rls. 16,560 $
70 12 1395 مهران عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 3,680 536,808,960 Rls. 16,560 $
71 12 1395 مهران عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,520 536,808,960 Rls. 16,560 $
72 12 1395 مهران عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 6,500 526,760,000 Rls. 16,250 $
73 12 1395 مهران عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 11,998 522,857,504 Rls. 16,127 $
74 12 1395 مهران عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,800 506,122,000 Rls. 15,613 $
75 12 1395 مهران عراق 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 4,400 499,206,400 Rls. 15,400 $
76 12 1395 مهران عراق 25202000 ک گچ 761,450 493,704,392 Rls. 15,229 $
77 12 1395 مهران عراق 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 4,968 483,128,064 Rls. 14,904 $
78 12 1395 مهران عراق 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,746 475,413,056 Rls. 14,666 $
79 12 1395 مهران عراق 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 15,811 461,247,264 Rls. 14,229 $
80 12 1395 مهران عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,840 417,518,080 Rls. 12,880 $
81 12 1395 مهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 31,800 360,790,080 Rls. 11,130 $
82 12 1395 مهران عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 3,680 357,872,640 Rls. 11,040 $
83 12 1395 مهران عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 55,200 357,872,640 Rls. 11,040 $
84 12 1395 مهران عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 2,300 335,505,600 Rls. 10,350 $
85 12 1395 مهران عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 252,200 327,093,312 Rls. 10,088 $
86 12 1395 مهران عراق 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 4,440 293,948,288 Rls. 9,068 $
87 12 1395 مهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 3,000 291,816,000 Rls. 9,000 $
88 12 1395 مهران عراق 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 2,116 280,314,144 Rls. 8,646 $
89 12 1395 مهران عراق 25221000 آهک زنده 72,020 280,208,208 Rls. 8,642 $
90 12 1395 مهران عراق 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 5,870 273,980,032 Rls. 8,452 $
91 12 1395 مهران عراق 28365000 کربنات کلسيم 117,350 266,265,024 Rls. 8,214 $
92 12 1395 مهران عراق 12072900 پنبه حتي خرد شده 4,074 264,136,432 Rls. 8,148 $
93 12 1395 مهران عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 22,765 254,724,928 Rls. 7,858 $
94 12 1395 مهران عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,522 245,259,456 Rls. 7,566 $
95 12 1395 مهران عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,650 241,985,440 Rls. 7,465 $
96 12 1395 مهران عراق 70193910 پشم شيشه 5,300 206,165,760 Rls. 6,360 $
97 12 1395 مهران عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,400 158,910,024 Rls. 4,902 $
98 12 1395 مهران عراق 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,200 155,635,200 Rls. 4,800 $
99 12 1395 مهران عراق 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 994 140,048,640 Rls. 4,320 $
100 12 1395 مهران عراق 48024000 کاغذپايه برا ي تهيه کاغذديوا ري به شكل رول ياورق 1,500 140,037,120 Rls. 4,320 $
مجموع کل
257,044,962,878 ريال
مجموع کل
7,929,330 دلار