آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (مهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مهران تركيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,364,000 103,553,759,584 Rls. 3,194,488 $
مجموع کل
103,553,759,584 ريال
مجموع کل
3,194,488 دلار
[1]