آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هنگ كنگ 27090010 ميعانات گازي 252,000,000 3,199,328,979,840 Rls. 98,854,560 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هنگ كنگ 27090010 ميعانات گازي 242,837,000 3,085,665,094,416 Rls. 95,260,098 $
مجموع کل
6,284,994,074,256 ريال
مجموع کل
194,114,658 دلار
[1]