آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هلند 27090010 ميعانات گازي 120,759,000 1,531,041,708,800 Rls. 47,371,340 $
مجموع کل
1,531,041,708,800 ريال
مجموع کل
47,371,340 دلار
[1]