آمار کل " صادرات به" کشور ( مصر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 33,000,000 404,357,184,000 Rls. 12,474,000 $
مجموع کل
404,357,184,000 ريال
مجموع کل
12,474,000 دلار
[1]