آمار کل " صادرات به" کشور ( جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,000 422,056,320,000 Rls. 13,020,000 $
مجموع کل
422,056,320,000 ريال
مجموع کل
13,020,000 دلار
[1]