آمار کل " صادرات به" کشور ( بلژيك) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,960,000 128,352,803,376 Rls. 3,958,574 $
مجموع کل
128,352,803,376 ريال
مجموع کل
3,958,574 دلار
[1]