آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سوئيس 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 8,277,716 171,368,172,025 Rls. 5,437,325 $
مجموع کل
171,368,172,025 ريال
مجموع کل
5,437,325 دلار
[1]