آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,110,000 175,992,792,330 Rls. 5,461,205 $
2 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,500,000 136,437,104,560 Rls. 4,468,952 $
3 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,000,000 132,036,448,440 Rls. 4,143,880 $
مجموع کل
444,466,345,330 ريال
مجموع کل
14,074,037 دلار
[1]