آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 88,304,370 99,436,024,834 Rls. 3,068,577 $
2 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 87,777,729 98,670,328,048 Rls. 3,050,276 $
3 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 45,246,988 50,888,557,545 Rls. 1,572,333 $
مجموع کل
248,994,910,427 ريال
مجموع کل
7,691,186 دلار
[1]