آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 10,959,225 162,089,670,428 Rls. 5,253,606 $
2 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 12,350,028 152,981,226,391 Rls. 5,015,188 $
3 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,435,202 77,333,238,739 Rls. 2,390,574 $
4 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,854,678 68,123,563,103 Rls. 2,203,179 $
5 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,209,286 66,176,908,617 Rls. 2,044,697 $
6 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,468,012 57,150,880,061 Rls. 1,800,825 $
7 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 4,627,284 43,772,677,983 Rls. 1,363,706 $
8 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,985,214 42,541,227,350 Rls. 1,394,825 $
9 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,062,736 37,046,968,231 Rls. 1,143,966 $
10 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,272 35,553,241,302 Rls. 1,107,193 $
11 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 28365000 کربنات کلسيم 1,244,465 30,835,444,640 Rls. 952,336 $
12 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,976,630 23,422,844,564 Rls. 772,837 $
13 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,741,146 20,643,770,735 Rls. 682,342 $
14 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,231 19,723,240,925 Rls. 609,325 $
15 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 4,548,839 17,522,052,945 Rls. 545,858 $
16 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,000 17,180,480,000 Rls. 530,000 $
17 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 4,194,179 16,289,501,180 Rls. 503,300 $
18 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,416,123 15,971,683,684 Rls. 520,404 $
19 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,230,341 14,676,395,045 Rls. 480,622 $
20 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,164,714 13,962,071,959 Rls. 431,368 $
21 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,103,160 12,879,415,211 Rls. 405,487 $
22 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,132,664 12,768,532,277 Rls. 416,510 $
23 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 24,482 12,017,039,271 Rls. 396,035 $
24 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 3,156,526 11,516,775,365 Rls. 378,781 $
25 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,415,542 11,006,646,799 Rls. 364,543 $
26 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 1,013,840 10,983,841,176 Rls. 354,844 $
27 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,866,119 10,721,536,955 Rls. 343,933 $
28 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 92,196 9,807,963,952 Rls. 322,888 $
29 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 84,474 8,925,193,319 Rls. 295,659 $
30 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 14,261,234 8,783,518,706 Rls. 285,214 $
31 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 11,979,306 8,585,996,163 Rls. 267,585 $
32 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 622,945 7,890,852,457 Rls. 243,571 $
33 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,165,657 7,874,604,849 Rls. 259,852 $
34 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 683,418 7,660,810,523 Rls. 253,116 $
35 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 633,805 7,605,566,959 Rls. 234,742 $
36 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,800 7,455,680,000 Rls. 230,000 $
37 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 633,542 7,410,444,740 Rls. 229,559 $
38 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 622,604 7,174,098,558 Rls. 224,135 $
39 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 93,357 7,079,510,822 Rls. 233,393 $
40 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 619,794 6,958,963,746 Rls. 229,554 $
41 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 7,124,188 6,801,046,533 Rls. 210,125 $
42 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,734,827 6,731,063,848 Rls. 208,178 $
43 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,616,730 6,093,575,582 Rls. 194,006 $
44 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 529,890 6,042,669,945 Rls. 194,215 $
45 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 56,736 6,016,058,496 Rls. 198,576 $
46 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,554,248 5,769,162,542 Rls. 186,509 $
47 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,084 5,757,794,478 Rls. 189,332 $
48 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,622 5,731,941,488 Rls. 189,724 $
49 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,571,773 5,707,828,938 Rls. 188,611 $
50 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 138,027 5,698,573,443 Rls. 186,239 $
51 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,066,377 5,575,032,417 Rls. 181,991 $
52 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,097 5,424,957,066 Rls. 168,341 $
53 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,117 5,371,461,906 Rls. 166,681 $
54 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 8,561,543 5,207,706,596 Rls. 171,225 $
55 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 300,307 5,069,631,253 Rls. 156,757 $
56 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 4,518,335 5,005,614,945 Rls. 158,113 $
57 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,512,010 4,986,238,008 Rls. 156,859 $
58 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,280,471 4,975,260,003 Rls. 153,657 $
59 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 7,990,584 4,957,541,879 Rls. 159,807 $
60 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 51,949 4,940,986,200 Rls. 152,475 $
61 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 4,476,196 4,673,711,966 Rls. 144,299 $
62 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 376,055 4,618,432,170 Rls. 147,037 $
63 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 6,810,270 4,315,917,948 Rls. 136,202 $
64 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 46,307 4,193,766,359 Rls. 138,919 $
65 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 246,719 4,128,981,609 Rls. 128,783 $
66 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 4,544,097 4,095,543,062 Rls. 126,526 $
67 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,497,639 4,088,246,352 Rls. 134,928 $
68 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 260,899 4,083,815,157 Rls. 128,747 $
69 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 3,561,836 4,035,839,962 Rls. 124,663 $
70 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 3,358,031 3,772,269,336 Rls. 117,530 $
71 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 3,349,281 3,763,345,467 Rls. 117,224 $
72 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 953,451 3,706,098,288 Rls. 114,414 $
73 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 3,692,023 3,543,956,133 Rls. 110,775 $
74 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 5,534,428 3,457,953,100 Rls. 110,688 $
75 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 302,742 3,418,303,722 Rls. 112,127 $
76 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 5,505,541 3,374,675,206 Rls. 110,109 $
77 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 903,348 3,337,666,790 Rls. 108,401 $
78 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 11,175 3,297,116,700 Rls. 102,916 $
79 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 2,723,586 2,978,384,075 Rls. 95,325 $
80 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 73,500 2,913,736,000 Rls. 94,500 $
81 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 3,084,518 2,888,404,898 Rls. 93,983 $
82 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 53,258 2,829,210,032 Rls. 93,235 $
83 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 2,514,433 2,786,766,330 Rls. 88,005 $
84 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 67,672 2,780,378,082 Rls. 91,529 $
85 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 2,425,000 2,746,724,750 Rls. 84,875 $
86 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 35,497 2,726,724,198 Rls. 88,754 $
87 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 3,074,148 2,635,461,049 Rls. 85,034 $
88 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 2,380,725 2,604,244,751 Rls. 85,770 $
89 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 250,072 2,589,275,323 Rls. 80,023 $
90 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 216,554 2,571,519,010 Rls. 84,673 $
91 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 32,515 2,542,421,316 Rls. 80,083 $
92 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,662 2,526,463,081 Rls. 82,818 $
93 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 2,182,283 2,391,861,208 Rls. 76,378 $
94 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 7,659 2,280,784,478 Rls. 70,462 $
95 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 2,140,740 2,274,675,934 Rls. 74,926 $
96 1 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 04090000 عسل طبيعي 14,563 2,204,474,125 Rls. 72,815 $
97 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25221000 آهک زنده 869,992 2,143,059,545 Rls. 70,771 $
98 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 581,734 2,135,426,720 Rls. 69,808 $
99 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 124,753 2,105,126,378 Rls. 65,119 $
100 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 577,899 2,099,480,425 Rls. 69,324 $
مجموع کل
1,355,628,466,331 ريال
مجموع کل
43,299,471 دلار