آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 36,806 12,526,004,340 Rls. 413,947 $
2 11 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 136 8,558,445,114 Rls. 264,444 $
3 12 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,397 7,588,294,691 Rls. 234,261 $
4 9 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,180 6,479,459,424 Rls. 201,088 $
5 8 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 70 4,783,735,811 Rls. 150,424 $
6 3 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 87 4,450,749,756 Rls. 146,326 $
7 5 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 63 4,448,291,651 Rls. 143,450 $
8 4 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 61 3,787,005,432 Rls. 123,132 $
9 10 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 54 3,222,291,350 Rls. 99,539 $
10 8 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 59 3,089,111,796 Rls. 97,028 $
11 12 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 34 2,578,563,136 Rls. 79,546 $
12 9 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 47 2,275,829,503 Rls. 70,927 $
13 12 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 992,000 2,025,115,092 Rls. 62,496 $
14 11 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 32 1,990,974,342 Rls. 61,508 $
15 2 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 39 1,855,497,582 Rls. 61,220 $
16 11 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,309 1,518,875,984 Rls. 46,931 $
17 2 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 31 1,443,631,020 Rls. 47,580 $
18 9 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 21 1,396,524,867 Rls. 43,591 $
19 6 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,868 1,390,223,652 Rls. 44,700 $
20 10 1395 مشهد كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,650 1,175,965,770 Rls. 36,330 $
21 6 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 1,136,832,255 Rls. 36,513 $
22 8 1395 مشهد كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,400 1,124,126,640 Rls. 35,280 $
23 1 1395 مشهد كويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 21 1,062,476,664 Rls. 35,106 $
24 10 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 494,000 1,007,543,628 Rls. 31,122 $
25 12 1395 مشهد كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,906 939,820,010 Rls. 29,005 $
26 7 1395 مشهد كويت 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,000 923,454,000 Rls. 29,400 $
27 8 1395 مشهد كويت 01063920 ک ک ک پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ 71 897,071,400 Rls. 28,200 $
28 10 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 13 850,910,416 Rls. 26,284 $
29 11 1395 مشهد كويت 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 847,237,160 Rls. 26,180 $
30 12 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 811,695,622 Rls. 25,056 $
31 6 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,900 775,291,860 Rls. 24,780 $
32 4 1395 مشهد كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 5,334 740,317,995 Rls. 24,003 $
33 1 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,760 732,412,800 Rls. 24,192 $
34 5 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,600 727,003,200 Rls. 23,520 $
35 3 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,595 716,390,514 Rls. 23,499 $
36 2 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,600 713,291,040 Rls. 23,520 $
37 1 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 14 691,260,750 Rls. 22,842 $
38 12 1395 مشهد كويت 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8,960 649,324,896 Rls. 20,031 $
39 9 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 306,000 617,713,236 Rls. 19,278 $
40 7 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9 567,021,603 Rls. 18,023 $
41 7 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 284,000 536,015,880 Rls. 17,040 $
42 7 1395 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 529,564,136 Rls. 16,832 $
43 12 1395 مشهد كويت 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 505,365,440 Rls. 15,590 $
44 1 1395 مشهد كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,550 504,078,750 Rls. 16,650 $
45 7 1395 مشهد كويت 01063920 ک ک ک پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ 10 471,915,000 Rls. 15,000 $
46 2 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 964 467,839,219 Rls. 15,439 $
47 5 1395 مشهد كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 3,360 466,678,800 Rls. 15,120 $
48 2 1395 مشهد كويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 10 454,440,000 Rls. 15,000 $
49 9 1395 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 1,500 432,945,000 Rls. 13,500 $
50 8 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 210,000 423,849,510 Rls. 13,230 $
51 12 1395 مشهد كويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 8 404,327,040 Rls. 12,480 $
52 5 1395 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 200,000 371,379,360 Rls. 12,000 $
53 4 1395 مشهد كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,248 307,407,360 Rls. 9,984 $
54 5 1395 مشهد كويت 03091700 ساير ميگوهاي آب سردبجز ميگو زنده براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 2,200 306,009,000 Rls. 9,900 $
55 3 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 149 303,845,825 Rls. 9,973 $
56 3 1395 مشهد كويت 01063920 ک ک ک پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ 6 274,374,000 Rls. 9,000 $
57 2 1395 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 1,000 273,141,000 Rls. 9,000 $
58 2 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 324 263,783,359 Rls. 8,699 $
59 11 1395 مشهد كويت 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 4 255,659,800 Rls. 7,900 $
60 12 1395 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,750 238,154,700 Rls. 7,350 $
61 3 1395 مشهد كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,380 185,653,542 Rls. 6,090 $
62 12 1395 مشهد كويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 650 184,793,121 Rls. 5,705 $
63 12 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 83 179,843,968 Rls. 5,548 $
64 11 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 113 177,163,066 Rls. 5,473 $
65 4 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 123 167,881,250 Rls. 5,450 $
66 8 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 409 158,702,688 Rls. 4,997 $
67 5 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 436 150,126,489 Rls. 4,848 $
68 2 1395 مشهد كويت 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 340 147,390,040 Rls. 4,865 $
69 8 1395 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 504 144,530,568 Rls. 4,536 $
70 4 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 263 116,947,050 Rls. 3,795 $
71 1 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 51 113,919,575 Rls. 3,763 $
72 7 1395 مشهد كويت 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 106 102,273,333 Rls. 3,253 $
73 5 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19 99,826,650 Rls. 3,225 $
74 12 1395 مشهد كويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 160 62,238,720 Rls. 1,920 $
75 1 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 64 62,003,200 Rls. 2,048 $
76 5 1395 مشهد كويت 03062690 ساير ميگوهاي آب سردبجز ميگو زنده براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 440 61,288,920 Rls. 1,980 $
77 11 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20 56,798,820 Rls. 1,755 $
78 10 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 23 49,888,334 Rls. 1,541 $
79 12 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 32 43,335,961 Rls. 1,338 $
80 12 1395 مشهد كويت 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 32 43,230,039 Rls. 1,335 $
81 9 1395 مشهد كويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 111 42,745,212 Rls. 1,332 $
82 5 1395 مشهد كويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 30 36,322,650 Rls. 1,170 $
83 2 1395 مشهد كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 92 34,992,397 Rls. 1,153 $
84 5 1395 مشهد كويت 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 15 33,042,790 Rls. 1,069 $
85 10 1395 مشهد كويت 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 125 32,320,000 Rls. 1,000 $
86 3 1395 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 30 27,333,000 Rls. 900 $
87 10 1395 مشهد كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 152 26,940,936 Rls. 836 $
88 3 1395 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 93 26,360,174 Rls. 866 $
89 5 1395 مشهد كويت 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 23 24,794,154 Rls. 801 $
90 5 1395 مشهد كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 8 24,766,400 Rls. 800 $
91 3 1395 مشهد كويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 25 24,351,200 Rls. 800 $
92 11 1395 مشهد كويت 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 19 22,119,390 Rls. 683 $
93 12 1395 مشهد كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 37 21,394,560 Rls. 660 $
94 2 1395 مشهد كويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 55 19,988,100 Rls. 660 $
95 9 1395 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 35 17,107,758 Rls. 534 $
96 5 1395 مشهد كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 47 16,808,022 Rls. 543 $
97 2 1395 مشهد كويت 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 70 15,011,865 Rls. 495 $
98 10 1395 مشهد كويت 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 80 14,802,560 Rls. 458 $
99 10 1395 مشهد كويت 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 42 14,556,600 Rls. 450 $
100 2 1395 مشهد كويت 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 45 13,214,724 Rls. 436 $
مجموع کل
103,703,367,007 ريال
مجموع کل
3,293,100 دلار