آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 9,306 11,292,569,184 Rls. 348,816 $
2 5 1395 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 9,165 10,137,522,159 Rls. 327,461 $
3 6 1395 مشهد ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 10,480 9,473,797,461 Rls. 302,803 $
4 9 1395 مشهد ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 59,531 6,690,279,339 Rls. 208,359 $
5 4 1395 مشهد ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 43 3,205,947,170 Rls. 104,123 $
6 8 1395 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 16,100 2,718,869,790 Rls. 85,330 $
7 1 1395 مشهد ترکيه 74032200 براساس مس کک قلع (برنز) 15,000 2,588,512,500 Rls. 85,500 $
8 2 1395 مشهد ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 22,781 2,416,627,497 Rls. 79,733 $
9 2 1395 مشهد ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 22,600 2,400,605,900 Rls. 79,100 $
10 2 1395 مشهد ترکيه 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,470 2,386,797,105 Rls. 78,645 $
11 8 1395 مشهد ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 13,810 1,536,907,995 Rls. 48,335 $
12 8 1395 مشهد ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,529 1,460,309,256 Rls. 46,116 $
13 9 1395 مشهد ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 8,448 1,136,736,834 Rls. 35,482 $
14 4 1395 مشهد ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,550 1,116,715,600 Rls. 36,400 $
15 7 1395 مشهد ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,370 841,720,650 Rls. 26,850 $
16 6 1395 مشهد ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,340 837,018,300 Rls. 26,700 $
17 7 1395 مشهد ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,821 676,288,710 Rls. 21,531 $
18 7 1395 مشهد ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 49,960 583,258,070 Rls. 18,478 $
19 3 1395 مشهد ترکيه 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 18,135 398,630,210 Rls. 13,057 $
20 6 1395 مشهد ترکيه 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,000 312,530,000 Rls. 10,000 $
21 11 1395 مشهد ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,900 299,302,272 Rls. 9,248 $
22 11 1395 مشهد ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 25,000 292,058,580 Rls. 9,020 $
23 2 1395 مشهد ترکيه 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,000 233,379,300 Rls. 7,700 $
24 3 1395 مشهد ترکيه 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 4 143,376,770 Rls. 4,721 $
25 3 1395 مشهد ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 141,078,366 Rls. 4,641 $
26 9 1395 مشهد ترکيه 28332100 سولفات هااز منيزيم 14,976 139,136,691 Rls. 4,343 $
27 2 1395 مشهد ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 118,205,100 Rls. 3,900 $
28 12 1395 مشهد ترکيه 71131190 8 84,298,432 Rls. 2,602 $
29 2 1395 مشهد ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 845 46,099,989 Rls. 1,521 $
30 6 1395 مشهد ترکيه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 33,721,987 Rls. 1,079 $
31 12 1395 مشهد ترکيه 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 6 21,046,551 Rls. 650 $
32 9 1395 مشهد ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 200 19,222,200 Rls. 600 $
33 11 1395 مشهد ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20 13,009,524 Rls. 402 $
34 1 1395 مشهد ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10 5,504,954 Rls. 182 $
35 4 1395 مشهد ترکيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 107 3,479,270 Rls. 113 $
مجموع کل
63,804,563,716 ريال
مجموع کل
2,033,541 دلار
[1]