آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,987 5,534,152,330 Rls. 180,505 $
2 5 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 15,150 4,186,234,030 Rls. 135,433 $
3 11 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 72 3,614,921,232 Rls. 111,696 $
4 12 1395 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,350 3,081,743,665 Rls. 95,095 $
5 9 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,714 2,156,384,157 Rls. 67,073 $
6 4 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 52 2,150,848,243 Rls. 70,010 $
7 9 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 40 2,144,962,440 Rls. 66,840 $
8 7 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 40 1,812,153,600 Rls. 57,600 $
9 2 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 33 1,701,510,589 Rls. 56,105 $
10 12 1395 مشهد استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,110 1,652,044,783 Rls. 50,989 $
11 8 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 21 1,462,702,194 Rls. 45,716 $
12 8 1395 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 5,290 1,297,875,579 Rls. 40,733 $
13 5 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 1,050,546,661 Rls. 33,876 $
14 10 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 1,029,010,624 Rls. 31,786 $
15 5 1395 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,100 977,344,060 Rls. 31,570 $
16 9 1395 مشهد استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,478 792,554,301 Rls. 24,651 $
17 7 1395 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,200 776,578,880 Rls. 24,640 $
18 11 1395 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,493 706,010,110 Rls. 21,814 $
19 6 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 653,626,339 Rls. 20,901 $
20 11 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 645,886,281 Rls. 19,954 $
21 12 1395 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,896 635,660,608 Rls. 19,624 $
22 4 1395 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,585 608,863,360 Rls. 19,904 $
23 12 1395 مشهد استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,000 583,191,000 Rls. 18,000 $
24 3 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 8 581,132,253 Rls. 19,098 $
25 3 1395 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,400 562,512,720 Rls. 18,480 $
26 6 1395 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,600 539,114,250 Rls. 17,250 $
27 11 1395 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,600 521,076,500 Rls. 16,100 $
28 7 1395 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 498,727,000 Rls. 15,800 $
29 2 1395 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,070 482,712,615 Rls. 15,939 $
30 4 1395 مشهد استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,000 475,321,000 Rls. 15,400 $
31 5 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 441,133,928 Rls. 14,210 $
32 9 1395 مشهد استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 445 432,073,224 Rls. 13,464 $
33 9 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 426,954,446 Rls. 13,273 $
34 7 1395 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 400,875,500 Rls. 12,700 $
35 7 1395 مشهد استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,406 395,320,060 Rls. 12,524 $
36 2 1395 مشهد استراليا 08109020 زرشك تازه 945 390,673,324 Rls. 12,882 $
37 11 1395 مشهد استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,525 380,482,940 Rls. 11,756 $
38 8 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,210 377,140,995 Rls. 11,856 $
39 11 1395 مشهد استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 367,598,834 Rls. 11,358 $
40 7 1395 مشهد استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,500 353,528,000 Rls. 11,200 $
41 6 1395 مشهد استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,074 350,314,877 Rls. 11,209 $
42 8 1395 مشهد استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 7,134 348,636,960 Rls. 10,980 $
43 9 1395 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,479 335,537,112 Rls. 10,412 $
44 4 1395 مشهد استراليا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 510 331,538,749 Rls. 10,807 $
45 7 1395 مشهد استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 600 314,295,390 Rls. 9,990 $
46 7 1395 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,355 310,676,310 Rls. 9,891 $
47 11 1395 مشهد استراليا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 6,787 306,528,915 Rls. 9,471 $
48 8 1395 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 67 298,797,290 Rls. 9,421 $
49 12 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 291,352,418 Rls. 8,989 $
50 10 1395 مشهد استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,450 290,123,347 Rls. 8,963 $
51 8 1395 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,160 287,273,952 Rls. 9,072 $
52 7 1395 مشهد استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 550 286,452,375 Rls. 9,075 $
53 6 1395 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,190 285,791,058 Rls. 9,198 $
54 4 1395 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,182 282,159,560 Rls. 9,164 $
55 2 1395 مشهد استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,119 269,664,696 Rls. 8,901 $
56 9 1395 مشهد استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,131 256,854,339 Rls. 7,989 $
57 7 1395 مشهد استراليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 253,152,108 Rls. 8,032 $
58 7 1395 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,450 252,451,170 Rls. 8,010 $
59 10 1395 مشهد استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,850 246,166,245 Rls. 7,605 $
60 1 1395 مشهد استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 244,327,872 Rls. 8,068 $
61 2 1395 مشهد استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 5,871 238,221,810 Rls. 7,866 $
62 6 1395 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,220 214,239,315 Rls. 6,855 $
63 12 1395 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,621 210,853,736 Rls. 6,508 $
64 7 1395 مشهد استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,665 204,951,545 Rls. 6,493 $
65 6 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 204,898,563 Rls. 6,549 $
66 10 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 370 199,745,400 Rls. 6,186 $
67 6 1395 مشهد استراليا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 2,704 191,018,336 Rls. 6,112 $
68 12 1395 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 189,580,950 Rls. 5,850 $
69 6 1395 مشهد استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,361 177,767,064 Rls. 5,688 $
70 9 1395 مشهد استراليا 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 2,650 170,400,300 Rls. 5,300 $
71 6 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 350 169,573,026 Rls. 5,446 $
72 7 1395 مشهد استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 243 166,743,300 Rls. 5,300 $
73 6 1395 مشهد استراليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 156,265,000 Rls. 5,000 $
74 6 1395 مشهد استراليا 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,344 153,983,531 Rls. 4,927 $
75 2 1395 مشهد استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,740 144,913,725 Rls. 4,785 $
76 10 1395 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 8,400 135,949,800 Rls. 4,200 $
77 7 1395 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,950 135,413,850 Rls. 4,290 $
78 3 1395 مشهد استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 510 132,156,810 Rls. 4,335 $
79 9 1395 مشهد استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 1,774 128,989,812 Rls. 4,012 $
80 10 1395 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 76 126,187,792 Rls. 3,905 $
81 11 1395 مشهد استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 900 122,339,700 Rls. 3,780 $
82 5 1395 مشهد استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,130 118,692,972 Rls. 3,834 $
83 11 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 306 113,369,003 Rls. 3,503 $
84 2 1395 مشهد استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 666 112,248,477 Rls. 3,705 $
85 7 1395 مشهد استراليا 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,009 111,312,668 Rls. 3,532 $
86 11 1395 مشهد استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,700 110,041,000 Rls. 3,400 $
87 8 1395 مشهد استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 103,415,436 Rls. 3,228 $
88 2 1395 مشهد استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,872 102,060,450 Rls. 3,370 $
89 9 1395 مشهد استراليا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,564 101,597,160 Rls. 3,160 $
90 8 1395 مشهد استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 60 99,934,250 Rls. 3,143 $
91 6 1395 مشهد استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 990 99,009,504 Rls. 3,168 $
92 11 1395 مشهد استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 97,027,272 Rls. 2,998 $
93 7 1395 مشهد استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 3,550 95,231,605 Rls. 3,017 $
94 10 1395 مشهد استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 377 93,824,960 Rls. 2,903 $
95 2 1395 مشهد استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,640 87,341,940 Rls. 2,884 $
96 6 1395 مشهد استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,092 85,320,690 Rls. 2,730 $
97 9 1395 مشهد استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,199 84,782,187 Rls. 2,637 $
98 12 1395 مشهد استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,440 83,960,064 Rls. 2,592 $
99 8 1395 مشهد استراليا 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 210 82,304,500 Rls. 2,588 $
100 12 1395 مشهد استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,089 81,109,568 Rls. 2,504 $
مجموع کل
58,160,054,469 ريال
مجموع کل
1,845,336 دلار