آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 25,838 4,936,612,419 Rls. 154,047 $
2 10 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,135 3,255,981,889 Rls. 100,700 $
3 12 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,749 2,927,789,510 Rls. 90,321 $
4 3 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,966 2,742,810,551 Rls. 90,090 $
5 12 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 52 2,579,354,148 Rls. 79,593 $
6 5 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,668 2,518,366,389 Rls. 81,448 $
7 6 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,754 2,407,366,975 Rls. 76,901 $
8 9 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 39 1,975,503,660 Rls. 61,490 $
9 6 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 40 1,950,187,200 Rls. 62,400 $
10 7 1395 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,280 1,734,916,845 Rls. 55,145 $
11 12 1395 مشهد آلمان 13019010 باريچه 2,988 1,607,387,200 Rls. 49,600 $
12 4 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 27 1,531,673,511 Rls. 49,760 $
13 1 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,790 1,480,322,532 Rls. 48,899 $
14 11 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 28 1,449,793,055 Rls. 44,795 $
15 9 1395 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 26 1,435,108,521 Rls. 44,596 $
16 1 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 30 1,416,168,000 Rls. 46,800 $
17 6 1395 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,503 1,175,126,805 Rls. 37,515 $
18 8 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 22 1,116,253,930 Rls. 35,033 $
19 2 1395 مشهد آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 44,000 1,099,744,800 Rls. 36,300 $
20 3 1395 مشهد آلمان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 11,877 1,084,572,009 Rls. 35,631 $
21 10 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 19 962,965,844 Rls. 29,800 $
22 6 1395 مشهد آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 5,000 829,105,500 Rls. 26,500 $
23 11 1395 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 12,238 792,165,740 Rls. 24,476 $
24 4 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,235 723,934,895 Rls. 23,649 $
25 3 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 15 713,715,600 Rls. 23,400 $
26 4 1395 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,705 710,315,310 Rls. 23,070 $
27 3 1395 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 2,425 666,317,250 Rls. 21,825 $
28 12 1395 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,108 623,238,597 Rls. 19,236 $
29 12 1395 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 2,067 589,467,750 Rls. 18,190 $
30 8 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,268 574,032,343 Rls. 18,048 $
31 6 1395 مشهد آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 562,554,000 Rls. 18,000 $
32 9 1395 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,150 559,796,940 Rls. 17,460 $
33 7 1395 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 558,909,540 Rls. 17,794 $
34 11 1395 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 528,247,292 Rls. 16,323 $
35 9 1395 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,654 515,069,739 Rls. 16,029 $
36 2 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 8 495,880,770 Rls. 16,350 $
37 12 1395 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 7,608 493,241,856 Rls. 15,216 $
38 2 1395 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 1,720 469,461,960 Rls. 15,480 $
39 1 1395 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 5,000 454,275,000 Rls. 15,000 $
40 10 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,375 447,852,182 Rls. 13,840 $
41 11 1395 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,702 431,962,308 Rls. 13,347 $
42 9 1395 مشهد آلمان 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 8 425,383,200 Rls. 13,200 $
43 6 1395 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,507 424,345,581 Rls. 13,563 $
44 9 1395 مشهد آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 8,524 405,965,796 Rls. 12,662 $
45 9 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 807 383,307,717 Rls. 11,938 $
46 6 1395 مشهد آلمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,400 378,290,250 Rls. 12,150 $
47 6 1395 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 375,011,623 Rls. 11,999 $
48 5 1395 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 6,048 374,419,584 Rls. 12,096 $
49 12 1395 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,621 353,121,829 Rls. 10,897 $
50 5 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,527 349,346,844 Rls. 11,286 $
51 7 1395 مشهد آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 906 348,957,299 Rls. 11,085 $
52 6 1395 مشهد آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,600 336,258,000 Rls. 10,800 $
53 9 1395 مشهد آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 6 332,678,532 Rls. 10,352 $
54 9 1395 مشهد آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 3,777 328,977,966 Rls. 10,246 $
55 10 1395 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 5,040 326,067,840 Rls. 10,080 $
56 2 1395 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 841 308,392,239 Rls. 10,167 $
57 12 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,149 307,271,264 Rls. 9,479 $
58 10 1395 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,403 306,089,541 Rls. 9,459 $
59 9 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,212 299,802,246 Rls. 9,358 $
60 9 1395 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,047 291,103,776 Rls. 9,083 $
61 9 1395 مشهد آلمان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 255,059,790 Rls. 7,915 $
62 10 1395 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 250,038,225 Rls. 7,725 $
63 7 1395 مشهد آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 244,998,000 Rls. 7,800 $
64 9 1395 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,126 238,597,188 Rls. 7,440 $
65 9 1395 مشهد آلمان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 3,020 237,887,013 Rls. 7,419 $
66 11 1395 مشهد آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,766 219,395,556 Rls. 6,779 $
67 12 1395 مشهد آلمان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,123 214,437,119 Rls. 6,617 $
68 6 1395 مشهد آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 406 210,843,093 Rls. 6,739 $
69 12 1395 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,624 206,749,248 Rls. 6,378 $
70 9 1395 مشهد آلمان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,726 197,411,994 Rls. 6,162 $
71 12 1395 مشهد آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,880 190,391,125 Rls. 5,875 $
72 11 1395 مشهد آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,894 183,892,293 Rls. 5,682 $
73 2 1395 مشهد آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,012 183,054,432 Rls. 6,036 $
74 12 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,598 179,307,540 Rls. 5,535 $
75 9 1395 مشهد آلمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,836 176,641,560 Rls. 5,508 $
76 10 1395 مشهد آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 176,150,000 Rls. 5,445 $
77 9 1395 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 173,615,400 Rls. 5,400 $
78 11 1395 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,674 173,373,948 Rls. 5,357 $
79 9 1395 مشهد آلمان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 4,000 171,043,320 Rls. 5,320 $
80 3 1395 مشهد آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,706 165,228,360 Rls. 5,412 $
81 11 1395 مشهد آلمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,840 158,065,776 Rls. 4,884 $
82 9 1395 مشهد آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,512 156,752,394 Rls. 4,877 $
83 3 1395 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,425 156,618,900 Rls. 5,130 $
84 7 1395 مشهد آلمان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 146 155,071,269 Rls. 4,929 $
85 11 1395 مشهد آلمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,740 154,861,740 Rls. 4,785 $
86 9 1395 مشهد آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,682 154,674,636 Rls. 4,828 $
87 11 1395 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 680 154,052,640 Rls. 4,760 $
88 9 1395 مشهد آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,658 151,053,414 Rls. 4,714 $
89 6 1395 مشهد آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,200 149,448,000 Rls. 4,800 $
90 10 1395 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,620 148,531,088 Rls. 4,591 $
91 12 1395 مشهد آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 142,590,800 Rls. 4,400 $
92 9 1395 مشهد آلمان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 496 139,406,736 Rls. 4,336 $
93 10 1395 مشهد آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,867 139,024,855 Rls. 4,295 $
94 12 1395 مشهد آلمان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,343 136,597,064 Rls. 4,217 $
95 9 1395 مشهد آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,357 136,314,153 Rls. 4,242 $
96 12 1395 مشهد آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,170 135,647,152 Rls. 4,186 $
97 11 1395 مشهد آلمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 800 135,117,567 Rls. 4,173 $
98 2 1395 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,600 133,924,032 Rls. 4,416 $
99 11 1395 مشهد آلمان 08132000 آلو ,خشک کرده 1,022 132,304,032 Rls. 4,088 $
100 7 1395 مشهد آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 690 130,248,540 Rls. 4,140 $
مجموع کل
66,730,761,484 ريال
مجموع کل
2,111,332 دلار