آمار کل " صادرات به" کشور ( هنگ كنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 869 43,343,426,880 Rls. 1,336,920 $
2 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 492 24,870,115,872 Rls. 767,028 $
3 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 103,238,016 Rls. 3,184 $
مجموع کل
68,316,780,768 ريال
مجموع کل
2,107,132 دلار
[1]