آمار کل " صادرات به" کشور ( تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 لطف آباد تركمنستان 84791021 فنيشرنو،باقدرت بيش از 110اسب بخار 22,844 498,740,809,600 Rls. 15,385,600 $
2 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,448,675 12,068,683,784 Rls. 372,267 $
3 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 1,178,791 7,643,316,312 Rls. 235,764 $
4 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 210,092 2,312,706,056 Rls. 71,334 $
5 12 1395 لطف آباد تركمنستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 35,310 2,289,782,880 Rls. 70,620 $
6 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 141,905 1,171,028,000 Rls. 36,125 $
7 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 107,892 804,581,048 Rls. 24,815 $
8 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,360 715,745,280 Rls. 22,080 $
9 12 1395 لطف آباد تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 6,120 634,834,944 Rls. 19,584 $
10 12 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 25,000 486,240,000 Rls. 15,000 $
11 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 32,397 401,536,688 Rls. 12,386 $
12 12 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,880 385,750,400 Rls. 11,900 $
13 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 24,242 314,350,624 Rls. 9,697 $
14 12 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,600 244,286,976 Rls. 7,536 $
15 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 22,000 213,965,976 Rls. 6,599 $
16 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 23,600 190,847,664 Rls. 5,886 $
17 12 1395 لطف آباد تركمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,810 179,908,800 Rls. 5,550 $
18 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 6,862 111,263,368 Rls. 3,432 $
19 12 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 1,645 53,324,320 Rls. 1,645 $
20 12 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 49,680 48,344,184 Rls. 1,491 $
21 12 1395 لطف آباد تركمنستان 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 740 39,547,520 Rls. 1,220 $
22 12 1395 لطف آباد تركمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 24,000 18,671,616 Rls. 576 $
23 12 1395 لطف آباد تركمنستان 25202000 ک گچ 25,000 16,208,000 Rls. 500 $
24 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,073 11,121,432 Rls. 343 $
25 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 585 5,674,200 Rls. 175 $
مجموع کل
529,102,529,672 ريال
مجموع کل
16,322,125 دلار
[1]