آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 كنگان هند 25221000 آهک زنده 55,235,408 3,341,963,125,600 Rls. 1,104,708 $
2 3 1395 كنگان هند 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 56,103,915 34,184,106,270 Rls. 1,122,078 $
3 5 1395 كنگان هند 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 54,649,465 33,930,750,516 Rls. 1,092,989 $
مجموع کل
3,410,077,982,386 ريال
مجموع کل
3,319,775 دلار
[1]