آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 كنگان قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,406,109 54,185,718,546 Rls. 1,786,362 $
2 3 1395 كنگان قطر 28232900 50,168,819 53,102,928,360 Rls. 1,743,366 $
3 4 1395 كنگان قطر 28232900 12,635,975 13,516,695,790 Rls. 439,100 $
4 1 1395 كنگان قطر 25233900 6,293,400 6,621,021,400 Rls. 218,696 $
5 2 1395 كنگان قطر 08071100 هندوا نه , تازه 40,000 30,349,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
127,456,713,096 ريال
مجموع کل
4,197,524 دلار
[1]