آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 كنگان بلغارستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 177,313,841 190,544,718,603 Rls. 6,161,656 $
2 6 1395 كنگان بلغارستان 28232900 50,850,469 55,231,039,824 Rls. 1,767,054 $
3 2 1395 كنگان بلغارستان 25233900 44,360,899 46,670,153,775 Rls. 1,541,541 $
4 4 1395 كنگان بلغارستان 28232900 42,410,147 44,949,466,500 Rls. 1,473,753 $
5 2 1395 كنگان بلغارستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,404,371 44,697,252,816 Rls. 1,473,552 $
6 3 1395 كنگان بلغارستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,383,990 44,675,777,052 Rls. 1,472,844 $
7 1 1395 كنگان بلغارستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 42,247,873 44,376,681,878 Rls. 1,468,114 $
مجموع کل
471,145,090,448 ريال
مجموع کل
15,358,514 دلار
[1]