آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 429,130 41,734,247,040 Rls. 1,287,390 $
2 12 1395 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 141,231 30,219,827,616 Rls. 932,157 $
3 12 1395 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 200,050 19,454,962,800 Rls. 600,150 $
4 12 1395 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 890,710 18,768,774,272 Rls. 578,953 $
5 12 1395 قزوين عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 81,700 7,946,503,200 Rls. 245,100 $
6 12 1395 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 177,850 6,919,069,440 Rls. 213,420 $
7 12 1395 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 199,205 5,806,425,264 Rls. 179,122 $
8 12 1395 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 360,340 5,490,328,520 Rls. 169,371 $
9 12 1395 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 45,770 4,451,040,960 Rls. 137,310 $
10 12 1395 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 406,615 3,487,053,952 Rls. 107,572 $
11 12 1395 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 17,944 3,199,989,408 Rls. 98,692 $
12 12 1395 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 27,198 3,174,213,656 Rls. 97,916 $
13 12 1395 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 16,560 2,684,044,800 Rls. 82,800 $
14 12 1395 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 171,374 2,666,590,688 Rls. 82,259 $
15 12 1395 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 34,362 1,893,580,640 Rls. 58,415 $
16 12 1395 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 225,573 1,523,649,248 Rls. 47,003 $
17 12 1395 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,900 1,448,995,200 Rls. 44,700 $
18 12 1395 قزوين عراق 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 33,470 1,390,646,400 Rls. 42,900 $
19 12 1395 قزوين عراق 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 9,216 1,244,774,400 Rls. 38,400 $
20 12 1395 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 24,480 1,031,606,784 Rls. 31,824 $
21 12 1395 قزوين عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 20,064 1,026,938,880 Rls. 31,680 $
22 12 1395 قزوين عراق 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 5,700 739,084,800 Rls. 22,800 $
23 12 1395 قزوين عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 13,300 732,925,760 Rls. 22,610 $
24 12 1395 قزوين عراق 33051000 شامپوها 17,230 670,607,040 Rls. 20,685 $
25 12 1395 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,960 615,774,336 Rls. 18,996 $
26 12 1395 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 91,564 608,423,584 Rls. 18,768 $
27 12 1395 قزوين عراق 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 20,292 583,922,899 Rls. 18,013 $
28 12 1395 قزوين عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,936 577,264,128 Rls. 17,808 $
29 12 1395 قزوين عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,531 529,288,448 Rls. 16,328 $
30 12 1395 قزوين عراق 34012010 صابون مايع 18,063 527,048,496 Rls. 16,257 $
31 12 1395 قزوين عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,280 513,596,160 Rls. 15,840 $
32 12 1395 قزوين عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 7,872 273,758,760 Rls. 8,445 $
33 12 1395 قزوين عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 844 68,397,760 Rls. 2,110 $
34 12 1395 قزوين عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,520 53,907,808 Rls. 1,663 $
مجموع کل
172,057,263,147 ريال
مجموع کل
5,307,457 دلار
[1]