آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 فرودگاه شيراز جمهوري عربي سوريه 90051000 دوربين دوچشمي 45,200 223,470,512,898 Rls. 6,898,942 $
مجموع کل
223,470,512,898 ريال
مجموع کل
6,898,942 دلار
[1]