آمار کل " صادرات به" کشور (مكزيك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 غرب تهران مكزيك 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,040 21,007,868,039 Rls. 665,875 $
2 10 1395 غرب تهران مكزيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,350 12,252,516,656 Rls. 378,772 $
3 5 1395 غرب تهران مكزيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,600 11,015,386,900 Rls. 354,820 $
4 10 1395 غرب تهران مكزيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,930 6,476,247,514 Rls. 200,206 $
5 7 1395 غرب تهران مكزيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,300 4,791,463,223 Rls. 151,939 $
6 5 1395 غرب تهران مكزيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,800 1,256,670,555 Rls. 40,479 $
7 12 1395 غرب تهران مكزيك 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,946 504,278,656 Rls. 15,568 $
مجموع کل
57,304,431,543 ريال
مجموع کل
1,807,659 دلار
[1]