آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,700 39,542,720,324 Rls. 1,269,960 $
2 12 1395 غرب تهران سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 7,200 25,431,000,320 Rls. 784,520 $
3 8 1395 غرب تهران سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,700 19,992,745,314 Rls. 628,762 $
4 3 1395 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,880 11,451,882,336 Rls. 376,224 $
5 8 1395 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,400 6,455,098,796 Rls. 203,010 $
6 7 1395 غرب تهران سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,080 5,878,160,560 Rls. 186,224 $
7 10 1395 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 840 5,413,761,600 Rls. 167,505 $
8 3 1395 غرب تهران سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,442 2,045,500,800 Rls. 67,257 $
9 2 1395 غرب تهران سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,450 1,726,266,080 Rls. 56,980 $
10 10 1395 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 180 797,496,000 Rls. 24,675 $
11 4 1395 غرب تهران سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,000 615,800,000 Rls. 20,000 $
12 5 1395 غرب تهران سوئيس 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,530 394,714,500 Rls. 12,750 $
13 6 1395 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 380 373,754,627 Rls. 11,959 $
14 11 1395 غرب تهران سوئيس 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 6,250 323,650,000 Rls. 10,000 $
15 11 1395 غرب تهران سوئيس 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,310 289,371,123 Rls. 8,937 $
16 9 1395 غرب تهران سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,760 276,756,888 Rls. 8,588 $
17 5 1395 غرب تهران سوئيس 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,750 261,150,540 Rls. 8,412 $
18 8 1395 غرب تهران سوئيس 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,610 186,352,488 Rls. 5,869 $
19 8 1395 غرب تهران سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 982 166,920,264 Rls. 5,257 $
20 11 1395 غرب تهران سوئيس 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,200 163,190,160 Rls. 5,040 $
21 12 1395 غرب تهران سوئيس 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,230 159,486,720 Rls. 4,920 $
22 11 1395 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,500 145,705,500 Rls. 4,500 $
23 3 1395 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 190 123,612,779 Rls. 4,061 $
24 11 1395 غرب تهران سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,900 123,040,200 Rls. 3,800 $
25 12 1395 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,200 116,697,600 Rls. 3,600 $
26 9 1395 غرب تهران سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 750 108,762,750 Rls. 3,375 $
27 11 1395 غرب تهران سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,780 103,742,316 Rls. 3,204 $
28 3 1395 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 650 102,650,600 Rls. 3,380 $
29 12 1395 غرب تهران سوئيس 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,780 92,320,768 Rls. 2,848 $
30 9 1395 غرب تهران سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,100 86,526,810 Rls. 2,685 $
31 11 1395 غرب تهران سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 810 78,680,970 Rls. 2,430 $
32 9 1395 غرب تهران سوئيس 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,830 75,086,580 Rls. 2,330 $
33 6 1395 غرب تهران سوئيس 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 700 69,563,431 Rls. 2,219 $
34 9 1395 غرب تهران سوئيس 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,010 58,586,868 Rls. 1,818 $
35 11 1395 غرب تهران سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 680 44,035,440 Rls. 1,360 $
36 9 1395 غرب تهران سوئيس 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 720 41,764,896 Rls. 1,296 $
37 9 1395 غرب تهران سوئيس 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,020 40,056,918 Rls. 1,243 $
38 11 1395 غرب تهران سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 340 38,531,010 Rls. 1,190 $
39 8 1395 غرب تهران سوئيس 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 640 37,911,888 Rls. 1,194 $
40 8 1395 غرب تهران سوئيس 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 340 37,403,856 Rls. 1,178 $
41 5 1395 غرب تهران سوئيس 33019012 ساير عرقيات سنتي 335 36,445,250 Rls. 1,175 $
42 5 1395 غرب تهران سوئيس 20029010 رب گوجه فرنگي 1,020 34,899,758 Rls. 1,127 $
43 8 1395 غرب تهران سوئيس 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 500 28,576,800 Rls. 900 $
44 6 1395 غرب تهران سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 350 27,430,375 Rls. 875 $
45 11 1395 غرب تهران سوئيس 20029010 رب گوجه فرنگي 480 25,644,168 Rls. 792 $
46 11 1395 غرب تهران سوئيس 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 420 24,478,524 Rls. 756 $
47 11 1395 غرب تهران سوئيس 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 680 23,798,565 Rls. 735 $
48 5 1395 غرب تهران سوئيس 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 400 22,352,400 Rls. 720 $
49 6 1395 غرب تهران سوئيس 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 150 18,751,800 Rls. 600 $
50 8 1395 غرب تهران سوئيس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 380 18,733,680 Rls. 590 $
51 6 1395 غرب تهران سوئيس 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 300 15,517,755 Rls. 495 $
52 5 1395 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 110 14,342,790 Rls. 462 $
53 5 1395 غرب تهران سوئيس 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 90 11,144,880 Rls. 360 $
54 5 1395 غرب تهران سوئيس 08109020 زرشك تازه 55 10,618,594 Rls. 343 $
55 11 1395 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 90 10,361,280 Rls. 320 $
56 5 1395 غرب تهران سوئيس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 80 4,457,952 Rls. 144 $
57 8 1395 غرب تهران سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 4,286,520 Rls. 135 $
58 5 1395 غرب تهران سوئيس 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 130 4,117,414 Rls. 133 $
59 5 1395 غرب تهران سوئيس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 50 3,414,950 Rls. 110 $
60 5 1395 غرب تهران سوئيس 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 105 2,786,220 Rls. 90 $
61 6 1395 غرب تهران سوئيس 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 22 2,750,264 Rls. 88 $
62 12 1395 غرب تهران سوئيس 33051000 شامپوها 18 2,107,040 Rls. 65 $
63 5 1395 غرب تهران سوئيس 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 100 2,017,925 Rls. 65 $
64 8 1395 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20 1,905,120 Rls. 60 $
مجموع کل
123,821,400,644 ريال
مجموع کل
3,925,700 دلار
[1]