آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,195 23,713,105,739 Rls. 732,737 $
2 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,400 20,361,445,692 Rls. 667,986 $
3 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,451,440 18,125,467,264 Rls. 594,976 $
4 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,700 17,200,513,088 Rls. 530,618 $
5 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 273,763 15,255,668,225 Rls. 491,405 $
6 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 841,690 10,677,211,040 Rls. 337,170 $
7 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 823,600 10,664,965,880 Rls. 329,440 $
8 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 108,460 10,130,706,300 Rls. 325,380 $
9 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 15,360 9,845,498,841 Rls. 316,871 $
10 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 69,580 8,434,559,440 Rls. 278,320 $
11 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,000 6,131,838,720 Rls. 190,720 $
12 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 498,670 6,071,606,452 Rls. 199,468 $
13 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,580 6,060,519,254 Rls. 193,918 $
14 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,350 5,805,612,774 Rls. 183,339 $
15 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,212 5,368,851,774 Rls. 168,498 $
16 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,996 5,289,433,380 Rls. 164,934 $
17 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 42,100 4,765,919,200 Rls. 147,350 $
18 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 21,643 4,701,744,180 Rls. 153,702 $
19 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,700 4,679,590,500 Rls. 150,300 $
20 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 375,790 4,652,881,464 Rls. 150,316 $
21 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,700 4,647,287,700 Rls. 143,550 $
22 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 27,910 4,060,315,260 Rls. 129,893 $
23 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,340 3,220,941,900 Rls. 104,610 $
24 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,340 3,090,192,000 Rls. 102,000 $
25 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 8,200 3,039,231,600 Rls. 96,760 $
26 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 47,000 2,641,452,552 Rls. 84,600 $
27 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 43,740 2,596,382,788 Rls. 80,130 $
28 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 24,911 2,491,111,675 Rls. 81,705 $
29 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,700 2,422,107,500 Rls. 77,500 $
30 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 38,008 2,383,448,009 Rls. 78,410 $
31 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 28,901 2,339,942,832 Rls. 72,216 $
32 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,000 2,304,151,500 Rls. 73,500 $
33 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 19,150 2,171,744,050 Rls. 67,025 $
34 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,800 2,162,154,480 Rls. 68,280 $
35 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,000 2,092,307,800 Rls. 68,200 $
36 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 18,680 1,712,206,600 Rls. 56,475 $
37 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,640 1,669,652,985 Rls. 55,055 $
38 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 5,500 1,635,820,720 Rls. 52,840 $
39 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,260 1,562,843,100 Rls. 51,090 $
40 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 23,008 1,536,968,008 Rls. 47,449 $
41 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 23,000 1,535,639,436 Rls. 47,449 $
42 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,478 1,532,332,329 Rls. 50,527 $
43 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 23,000 1,508,735,853 Rls. 47,449 $
44 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 26,325 1,444,432,554 Rls. 47,385 $
45 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,380 1,367,075,580 Rls. 43,908 $
46 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 25,800 1,356,232,950 Rls. 41,850 $
47 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 108,180 1,335,590,280 Rls. 43,272 $
48 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 230 1,325,935,864 Rls. 40,972 $
49 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,000 1,229,832,000 Rls. 38,000 $
50 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12,580 1,214,537,750 Rls. 39,350 $
51 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,896 1,071,894,100 Rls. 33,850 $
52 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,800 1,071,452,800 Rls. 35,200 $
53 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 8,600 1,046,059,476 Rls. 33,794 $
54 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,120 1,038,885,750 Rls. 33,075 $
55 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 11,130 1,017,727,200 Rls. 33,390 $
56 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,590 1,011,090,750 Rls. 31,375 $
57 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 79,620 991,587,480 Rls. 31,848 $
58 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 15,360 991,391,169 Rls. 31,687 $
59 4 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 15,360 972,125,473 Rls. 31,687 $
60 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79031000 گرد روي 15,008 937,994,456 Rls. 30,961 $
61 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,200 932,371,200 Rls. 28,823 $
62 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 17,100 884,485,822 Rls. 27,331 $
63 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11,020 868,571,000 Rls. 28,100 $
64 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 2,703 866,698,420 Rls. 27,370 $
65 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 10,782 856,777,910 Rls. 26,465 $
66 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,226 856,327,384 Rls. 28,216 $
67 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 6,000 842,582,000 Rls. 26,000 $
68 1 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 14,100 768,379,500 Rls. 25,380 $
69 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 11,180 753,913,152 Rls. 24,768 $
70 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,500 627,768,900 Rls. 20,700 $
71 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,984 603,807,288 Rls. 19,068 $
72 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,800 552,484,800 Rls. 17,400 $
73 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 4,000 550,052,800 Rls. 17,600 $
74 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,850 537,697,710 Rls. 17,730 $
75 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,570 536,432,663 Rls. 16,572 $
76 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,058 510,134,535 Rls. 16,305 $
77 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 41,980 509,620,408 Rls. 16,804 $
78 6 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,230 490,359,570 Rls. 15,690 $
79 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,313 488,504,390 Rls. 15,095 $
80 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 4,000 485,232,000 Rls. 16,000 $
81 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 15,700 480,555,000 Rls. 15,000 $
82 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,160 474,625,890 Rls. 14,790 $
83 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 20,180 458,726,715 Rls. 15,135 $
84 10 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 3,400 457,950,000 Rls. 15,000 $
85 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 7,000 422,301,600 Rls. 13,300 $
86 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,140 401,973,300 Rls. 12,420 $
87 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,600 391,167,000 Rls. 12,600 $
88 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 6,684 390,803,512 Rls. 12,076 $
89 5 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,700 374,227,370 Rls. 12,107 $
90 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,800 364,142,226 Rls. 11,326 $
91 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 750 324,105,430 Rls. 10,015 $
92 2 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,680 323,649,744 Rls. 10,672 $
93 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 1,500 323,620,000 Rls. 10,000 $
94 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,750 317,520,000 Rls. 10,000 $
95 7 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 500 314,610,000 Rls. 10,000 $
96 9 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 10,000 295,541,325 Rls. 9,225 $
97 3 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,850 281,560,750 Rls. 9,250 $
98 11 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,505 271,581,904 Rls. 8,392 $
99 8 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,800 263,541,600 Rls. 8,300 $
100 12 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 3,256 250,337,852 Rls. 7,726 $
مجموع کل
292,422,698,186 ريال
مجموع کل
9,324,516 دلار