آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 غرب تهران الجزاير 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 383,690 69,836,569,600 Rls. 2,215,838 $
2 5 1395 غرب تهران الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 64,021 10,428,424,048 Rls. 336,901 $
3 10 1395 غرب تهران الجزاير 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 44,967 10,021,960,304 Rls. 309,616 $
4 10 1395 غرب تهران الجزاير 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 17,230 9,846,481,920 Rls. 304,656 $
5 11 1395 غرب تهران الجزاير 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 1,970 2,330,064,000 Rls. 72,000 $
6 12 1395 غرب تهران الجزاير 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 7,885 1,492,018,280 Rls. 46,040 $
مجموع کل
103,955,518,152 ريال
مجموع کل
3,285,051 دلار
[1]