آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,540 23,145,907,170 Rls. 738,330 $
2 12 1395 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,430 20,592,055,364 Rls. 635,687 $
3 3 1395 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,000 10,949,670,000 Rls. 360,000 $
4 4 1395 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,440 7,271,300,160 Rls. 235,584 $
5 8 1395 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,768 6,098,874,062 Rls. 192,087 $
6 2 1395 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 5,457,780,000 Rls. 180,000 $
7 5 1395 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,270 3,584,317,240 Rls. 115,780 $
8 11 1395 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,852 3,542,175,072 Rls. 109,448 $
9 8 1395 غرب تهران اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 450 3,024,378,000 Rls. 95,250 $
10 1 1395 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,724,300,000 Rls. 90,000 $
11 4 1395 غرب تهران اتريش 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 2,107 2,129,590,350 Rls. 69,165 $
12 4 1395 غرب تهران اتريش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,675 2,124,169,600 Rls. 69,440 $
13 10 1395 غرب تهران اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,672 1,646,325,888 Rls. 50,853 $
14 7 1395 غرب تهران اتريش 79031000 گرد روي 23,000 1,495,450,133 Rls. 47,449 $
15 11 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,004 1,409,002,874 Rls. 43,525 $
16 8 1395 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,341 1,394,261,154 Rls. 43,758 $
17 8 1395 غرب تهران اتريش 79031000 گرد روي 20,840 1,369,885,959 Rls. 42,993 $
18 11 1395 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,506 1,359,355,656 Rls. 41,988 $
19 10 1395 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,700 1,154,432,146 Rls. 35,698 $
20 12 1395 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,049 1,118,676,160 Rls. 34,510 $
21 6 1395 غرب تهران اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,911 1,087,607,820 Rls. 34,932 $
22 6 1395 غرب تهران اتريش 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 690 1,075,521,912 Rls. 34,376 $
23 11 1395 غرب تهران اتريش 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,550 990,338,400 Rls. 30,600 $
24 10 1395 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 971,070,000 Rls. 30,000 $
25 3 1395 غرب تهران اتريش 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 7,000 958,828,500 Rls. 31,500 $
26 8 1395 غرب تهران اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 955,890,000 Rls. 30,000 $
27 1 1395 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,000 907,800,000 Rls. 30,000 $
28 8 1395 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 14,000 890,316,000 Rls. 28,040 $
29 10 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,160 777,124,156 Rls. 24,034 $
30 8 1395 غرب تهران اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,400 763,023,261 Rls. 23,947 $
31 3 1395 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 11,000 671,660,000 Rls. 22,000 $
32 8 1395 غرب تهران اتريش 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,954 658,863,114 Rls. 20,678 $
33 4 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,300 647,877,130 Rls. 21,221 $
34 4 1395 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 10,000 617,300,000 Rls. 20,000 $
35 10 1395 غرب تهران اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,709 616,085,920 Rls. 19,036 $
36 8 1395 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,760 607,946,040 Rls. 19,080 $
37 6 1395 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,925 606,665,848 Rls. 19,352 $
38 8 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,217 584,271,831 Rls. 18,337 $
39 9 1395 غرب تهران اتريش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 541,425,300 Rls. 16,900 $
40 12 1395 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,255 520,925,120 Rls. 16,070 $
41 9 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,300 511,791,075 Rls. 15,975 $
42 10 1395 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,873 489,029,534 Rls. 15,119 $
43 10 1395 غرب تهران اتريش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,957 464,711,368 Rls. 14,366 $
44 7 1395 غرب تهران اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 5,200 451,379,500 Rls. 14,300 $
45 11 1395 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,010 441,094,402 Rls. 13,621 $
46 4 1395 غرب تهران اتريش 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,550 349,263,200 Rls. 11,440 $
47 11 1395 غرب تهران اتريش 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 5,214 337,372,224 Rls. 10,416 $
48 8 1395 غرب تهران اتريش 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 5,370 336,664,458 Rls. 10,566 $
49 9 1395 غرب تهران اتريش 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,500 320,910,000 Rls. 10,000 $
50 6 1395 غرب تهران اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 6,001 292,862,358 Rls. 9,342 $
51 11 1395 غرب تهران اتريش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 905 273,767,558 Rls. 8,459 $
52 6 1395 غرب تهران اتريش 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 600 261,534,000 Rls. 8,400 $
53 8 1395 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,700 253,852,521 Rls. 7,967 $
54 10 1395 غرب تهران اتريش 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,600 232,704,000 Rls. 7,200 $
55 6 1395 غرب تهران اتريش 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,577 230,007,613 Rls. 7,337 $
56 6 1395 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,550 225,430,659 Rls. 7,191 $
57 9 1395 غرب تهران اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 2,476 220,350,486 Rls. 6,878 $
58 7 1395 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,740 214,341,840 Rls. 6,824 $
59 8 1395 غرب تهران اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,715 196,722,162 Rls. 6,174 $
60 6 1395 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,705 187,059,483 Rls. 5,967 $
61 11 1395 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,510 171,043,740 Rls. 5,285 $
62 4 1395 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,100 170,357,400 Rls. 5,580 $
63 4 1395 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 960 153,871,200 Rls. 5,040 $
64 8 1395 غرب تهران اتريش 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,050 145,486,458 Rls. 4,566 $
65 12 1395 غرب تهران اتريش 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,120 140,037,120 Rls. 4,320 $
66 4 1395 غرب تهران اتريش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,200 134,332,000 Rls. 4,400 $
67 10 1395 غرب تهران اتريش 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,000 129,496,000 Rls. 4,000 $
68 8 1395 غرب تهران اتريش 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 980 126,050,028 Rls. 3,956 $
69 8 1395 غرب تهران اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 120,442,140 Rls. 3,780 $
70 11 1395 غرب تهران اتريش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,270 109,059,940 Rls. 3,370 $
71 11 1395 غرب تهران اتريش 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 940 106,528,730 Rls. 3,290 $
72 8 1395 غرب تهران اتريش 20029010 رب گوجه فرنگي 1,280 105,466,530 Rls. 3,310 $
73 4 1395 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 650 97,757,060 Rls. 3,202 $
74 10 1395 غرب تهران اتريش 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 945 93,566,400 Rls. 2,895 $
75 2 1395 غرب تهران اتريش 08071100 هندوا نه , تازه 20,000 90,888,000 Rls. 3,000 $
76 3 1395 غرب تهران اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 850 90,679,680 Rls. 2,975 $
77 3 1395 غرب تهران اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,455 79,981,644 Rls. 2,624 $
78 4 1395 غرب تهران اتريش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 244 77,057,720 Rls. 2,524 $
79 12 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,394 74,945,792 Rls. 2,312 $
80 6 1395 غرب تهران اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 49,500 74,257,128 Rls. 2,385 $
81 11 1395 غرب تهران اتريش 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,280 66,312,192 Rls. 2,048 $
82 11 1395 غرب تهران اتريش 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,050 66,281,472 Rls. 2,048 $
83 3 1395 غرب تهران اتريش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 650 59,436,000 Rls. 1,950 $
84 3 1395 غرب تهران اتريش 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 295 58,441,662 Rls. 1,917 $
85 8 1395 غرب تهران اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 620 54,485,730 Rls. 1,710 $
86 3 1395 غرب تهران اتريش 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 600 51,757,668 Rls. 1,698 $
87 11 1395 غرب تهران اتريش 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 600 48,546,000 Rls. 1,500 $
88 3 1395 غرب تهران اتريش 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 630 47,813,581 Rls. 1,571 $
89 10 1395 غرب تهران اتريش 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 2,750 44,440,000 Rls. 1,375 $
90 12 1395 غرب تهران اتريش 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 85 34,545,862 Rls. 1,066 $
91 8 1395 غرب تهران اتريش 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 950 33,838,506 Rls. 1,062 $
92 8 1395 غرب تهران اتريش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 346 33,073,794 Rls. 1,038 $
93 11 1395 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 300 31,393,080 Rls. 970 $
94 6 1395 غرب تهران اتريش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 970 30,408,530 Rls. 970 $
95 3 1395 غرب تهران اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 230 28,041,600 Rls. 920 $
96 3 1395 غرب تهران اتريش 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 170 26,949,624 Rls. 884 $
97 8 1395 غرب تهران اتريش 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 600 22,941,360 Rls. 720 $
98 3 1395 غرب تهران اتريش 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 200 22,098,000 Rls. 725 $
99 11 1395 غرب تهران اتريش 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 250 16,196,000 Rls. 500 $
100 3 1395 غرب تهران اتريش 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 210 12,801,600 Rls. 420 $
مجموع کل
126,414,402,752 ريال
مجموع کل
4,017,096 دلار