آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 857,387 38,942,994,016 Rls. 1,201,351 $
2 12 1395 غرب تهران عراق 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 183,000 37,602,560,000 Rls. 1,160,000 $
3 12 1395 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 306,570 34,880,393,984 Rls. 1,076,024 $
4 12 1395 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 127,425 28,785,408,000 Rls. 888,000 $
5 12 1395 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,049,596 26,393,657,952 Rls. 814,217 $
6 12 1395 غرب تهران عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 9,927,400,000 Rls. 306,250 $
7 12 1395 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 29,800 9,661,048,000 Rls. 298,000 $
8 12 1395 غرب تهران عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 136,080 8,381,221,632 Rls. 258,552 $
9 12 1395 غرب تهران عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 71,897 6,811,898,888 Rls. 210,140 $
10 12 1395 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 102,000 6,612,864,000 Rls. 204,000 $
11 12 1395 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 272,470 6,138,455,840 Rls. 189,365 $
12 12 1395 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 73,561 4,146,200,896 Rls. 127,906 $
13 12 1395 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 34,930 4,076,247,168 Rls. 125,748 $
14 12 1395 غرب تهران عراق 04031090 ک ک ک ماست 77,000 3,120,040,000 Rls. 96,250 $
15 12 1395 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 9,523 3,087,040,512 Rls. 95,232 $
16 12 1395 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 593,500 2,768,067,072 Rls. 85,392 $
17 12 1395 غرب تهران عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 22,302 1,988,073,280 Rls. 61,330 $
18 12 1395 غرب تهران عراق 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 27,200 1,875,816,672 Rls. 57,867 $
19 12 1395 غرب تهران عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,215 1,674,156,736 Rls. 51,646 $
20 12 1395 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 21,000 1,031,963,360 Rls. 31,835 $
21 12 1395 غرب تهران عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 8,500 964,376,000 Rls. 29,750 $
22 12 1395 غرب تهران عراق 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,000 885,605,120 Rls. 27,320 $
23 12 1395 غرب تهران عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 24,840 644,329,728 Rls. 19,877 $
24 12 1395 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,500 534,996,000 Rls. 16,500 $
25 12 1395 غرب تهران عراق 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 530 518,656,000 Rls. 16,000 $
26 12 1395 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,000 507,310,400 Rls. 15,650 $
27 12 1395 غرب تهران عراق 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,960 383,708,192 Rls. 11,837 $
28 12 1395 غرب تهران عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,961 355,983,336 Rls. 10,982 $
29 12 1395 غرب تهران عراق 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 48,795 237,285,120 Rls. 7,320 $
30 12 1395 غرب تهران عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,094 194,496,000 Rls. 6,000 $
31 12 1395 غرب تهران عراق 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 50,730 146,325,824 Rls. 4,514 $
32 12 1395 غرب تهران عراق 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,550 122,143,488 Rls. 3,768 $
33 12 1395 غرب تهران عراق 33061000 مواد پاكکكننده دندان 3,600 99,517,120 Rls. 3,070 $
مجموع کل
243,500,240,336 ريال
مجموع کل
7,511,693 دلار
[1]