آمار کل " صادرات به" کشور ( مكزيك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي مكزيك 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 42,000,000 272,218,800,000 Rls. 8,400,000 $
مجموع کل
272,218,800,000 ريال
مجموع کل
8,400,000 دلار
[1]