آمار کل " صادرات به" کشور ( امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 6,900,000 89,468,160,000 Rls. 2,760,000 $
2 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 15,898,943 85,922,253,928 Rls. 2,650,685 $
3 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,274,968 71,889,487,656 Rls. 2,217,169 $
4 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 6,000,000 68,073,600,000 Rls. 2,100,000 $
5 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,250,000 27,707,985,000 Rls. 855,000 $
6 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,900,000 25,689,535,200 Rls. 792,300 $
7 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,998,000 23,311,553,760 Rls. 719,280 $
8 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 115,341 14,857,759,392 Rls. 458,280 $
9 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 62,227 12,102,935,008 Rls. 373,363 $
10 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 10,537,800,000 Rls. 325,000 $
11 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 20,000,000 7,779,879,000 Rls. 240,000 $
12 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 552,000 7,244,908,920 Rls. 223,560 $
13 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 4,000,000 4,539,360,000 Rls. 140,000 $
14 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 204,800 3,584,950,272 Rls. 110,592 $
15 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 63,069 1,839,996,992 Rls. 56,762 $
16 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,000 1,271,452,768 Rls. 39,223 $
17 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 900,000 1,225,627,200 Rls. 37,800 $
18 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 25,000 1,053,520,000 Rls. 32,500 $
19 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,400 944,186,880 Rls. 29,120 $
20 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 59,000 574,585,176 Rls. 17,724 $
21 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 23,700 384,224,400 Rls. 11,850 $
22 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 400 291,744,000 Rls. 9,000 $
23 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,560 285,260,800 Rls. 8,800 $
24 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,150 271,062,592 Rls. 8,362 $
25 12 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 6,000 233,395,200 Rls. 7,200 $
مجموع کل
461,085,224,144 ريال
مجموع کل
14,223,570 دلار
[1]