آمار کل " صادرات به" کشور (مراكش) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيد باهنر مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,395,000 266,076,692,420 Rls. 8,727,832 $
2 4 1395 شهيد باهنر مراكش 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,887,150 121,360,932,494 Rls. 4,032,461 $
3 4 1395 شهيد باهنر مراكش 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 250,000 2,022,612,500 Rls. 66,250 $
مجموع کل
389,460,237,414 ريال
مجموع کل
12,826,543 دلار
[1]