آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 شهيد باهنر مالزي 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 10,960,000 88,251,625,000 Rls. 2,915,000 $
مجموع کل
88,251,625,000 ريال
مجموع کل
2,915,000 دلار
[1]