آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيد باهنر برزيل 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 51,715,000 664,762,089,670 Rls. 21,092,175 $
مجموع کل
664,762,089,670 ريال
مجموع کل
21,092,175 دلار
[1]