آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيد باهنر اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 17,314,000 156,229,069,920 Rls. 4,847,920 $
مجموع کل
156,229,069,920 ريال
مجموع کل
4,847,920 دلار
[1]