آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 شهيد باهنر الجزاير 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 5,846,000 80,431,723,320 Rls. 2,484,838 $
مجموع کل
80,431,723,320 ريال
مجموع کل
2,484,838 دلار
[1]