آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيد باهنر اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 181,479,200,000 Rls. 5,600,000 $
2 1 1395 شهيد باهنر اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 169,540,000,000 Rls. 5,600,000 $
3 3 1395 شهيد باهنر اردن 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,733,000 60,720,282,651 Rls. 1,994,819 $
مجموع کل
411,739,482,651 ريال
مجموع کل
13,194,819 دلار
[1]