آمار کل " صادرات به" کشور ( عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,397,210 78,389,849,028 Rls. 2,418,465 $
2 12 1395 شلمچه عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,578,742 53,833,510,528 Rls. 1,660,708 $
3 12 1395 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 344,250 43,143,426,880 Rls. 1,330,930 $
4 12 1395 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,159,437 24,437,594,144 Rls. 753,803 $
5 12 1395 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,594,440 23,251,782,912 Rls. 717,204 $
6 12 1395 شلمچه عراق 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 175,223 21,137,176,960 Rls. 652,060 $
7 12 1395 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 305,783 20,546,298,112 Rls. 633,832 $
8 12 1395 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 125,800 19,166,284,160 Rls. 591,260 $
9 12 1395 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 1,429,760 12,180,376,832 Rls. 375,752 $
10 12 1395 شلمچه عراق 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 148,320 9,615,882,240 Rls. 296,640 $
11 12 1395 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 133,891 7,453,897,120 Rls. 229,945 $
12 12 1395 شلمچه عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 113,649 7,368,091,968 Rls. 227,298 $
13 12 1395 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,156,201 7,211,652,352 Rls. 222,472 $
14 12 1395 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 72,220 7,023,250,560 Rls. 216,660 $
15 12 1395 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 141,882 6,422,549,664 Rls. 198,129 $
16 12 1395 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 246,048 6,129,671,104 Rls. 189,094 $
17 12 1395 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 372,643 6,038,104,647 Rls. 186,321 $
18 12 1395 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 2,124,190 4,819,870,208 Rls. 148,688 $
19 12 1395 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 68,991 4,472,824,512 Rls. 137,982 $
20 12 1395 شلمچه عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 35,909 4,074,107,712 Rls. 125,682 $
21 12 1395 شلمچه عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 651,643 2,558,903,664 Rls. 78,938 $
22 12 1395 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 420,000 2,450,649,600 Rls. 75,600 $
23 12 1395 شلمچه عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 23,717 2,306,430,816 Rls. 71,151 $
24 12 1395 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 285,663 2,252,555,424 Rls. 69,489 $
25 12 1395 شلمچه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 20,661 2,009,736,792 Rls. 61,983 $
26 12 1395 شلمچه عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 518,676 1,681,768,032 Rls. 51,868 $
27 12 1395 شلمچه عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,716 1,632,793,920 Rls. 50,370 $
28 12 1395 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 20,000 1,620,800,000 Rls. 50,000 $
29 12 1395 شلمچه عراق 04031090 ک ک ک ماست 37,685 1,147,137,408 Rls. 35,388 $
30 12 1395 شلمچه عراق 28365000 کربنات کلسيم 437,770 1,135,322,360 Rls. 35,020 $
31 12 1395 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 67,830 814,354,752 Rls. 25,122 $
32 12 1395 شلمچه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,438 486,434,496 Rls. 15,006 $
33 12 1395 شلمچه عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 20,360 42,886,368 Rls. 1,323 $
34 12 1395 شلمچه عراق 25221000 آهک زنده 13,909 36,046,592 Rls. 1,112 $
مجموع کل
386,892,021,867 ريال
مجموع کل
11,935,295 دلار
[1]