آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 سيرجان آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 22,000 413,783,370,000 Rls. 12,870,000 $
2 10 1395 سيرجان آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 44,000 21,340,440,000 Rls. 660,000 $
3 8 1395 سيرجان آذربايجان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 8,832 1,538,967,600 Rls. 48,600 $
4 6 1395 سيرجان آذربايجان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,140 844,252,916 Rls. 27,014 $
5 11 1395 سيرجان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 674,292,410 Rls. 20,834 $
6 8 1395 سيرجان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 662,458,698 Rls. 20,834 $
7 5 1395 سيرجان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 644,978,972 Rls. 20,834 $
8 7 1395 سيرجان آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,000 595,871,340 Rls. 18,940 $
مجموع کل
440,084,631,936 ريال
مجموع کل
13,687,056 دلار
[1]