آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 سهلان اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 338,750 10,104,644,578 Rls. 331,704 $
2 6 1395 سهلان اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 293,750 8,989,544,188 Rls. 287,666 $
3 4 1395 سهلان اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 265,000 7,970,093,338 Rls. 259,512 $
4 6 1395 سهلان اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 221,250 7,259,459,971 Rls. 232,525 $
5 4 1395 سهلان اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 177,500 5,744,746,168 Rls. 186,977 $
6 3 1395 سهلان اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 176,250 5,638,973,184 Rls. 185,242 $
7 2 1395 سهلان اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 120,000 3,824,244,576 Rls. 126,144 $
8 7 1395 سهلان اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,232,346,716 Rls. 70,956 $
9 2 1395 سهلان اوكراين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 65,000 2,198,521,170 Rls. 72,522 $
10 2 1395 سهلان اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 56,250 1,670,452,625 Rls. 55,085 $
11 3 1395 سهلان اوكراين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 42,500 1,460,889,120 Rls. 47,920 $
12 7 1395 سهلان اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 1,386,423,348 Rls. 44,068 $
13 11 1395 سهلان اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,101,023,280 Rls. 34,020 $
14 4 1395 سهلان اوكراين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,250 732,936,400 Rls. 23,960 $
15 2 1395 سهلان اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,150 545,203,643 Rls. 17,978 $
16 11 1395 سهلان اوكراين 08109020 زرشك تازه 1,000 51,782,400 Rls. 1,600 $
مجموع کل
60,911,284,705 ريال
مجموع کل
1,977,879 دلار
[1]