آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 سمنان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 457,110 26,162,588,582 Rls. 845,653 $
2 3 1395 سمنان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197,260 11,116,772,322 Rls. 364,931 $
3 7 1395 سمنان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 184,320 10,763,380,915 Rls. 340,991 $
4 8 1395 سمنان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 91,960 5,420,692,875 Rls. 170,125 $
5 4 1395 سمنان تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 93,640 5,333,874,860 Rls. 173,234 $
مجموع کل
58,797,309,554 ريال
مجموع کل
1,894,934 دلار
[1]