آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 خارك ژاپن 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,052,004 86,938,355,408 Rls. 2,687,596 $
مجموع کل
86,938,355,408 ريال
مجموع کل
2,687,596 دلار
[1]